• Lozan Barış Antlaşması’nda yabancı okullar konusunun Türkiye’nin bir iç meselesi olduğunu muhatabımız olan ülkelere kabul ettirmiştik.
  • Yabancı okullar da, Türkiye’deki diğer okulların tabii olduğu kanun ve kurallara tabi olacaktı.
  • 1925-1926 öğretim yılında Türkiye, Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre, yabancı okulların durumunu düzenleyen bir dizi kanun çıkarttı.
  • Başta Fransa ve Papalık olmak üzere, yabancı devletler, bu durumu görüşmek istediler.
  • Ancak Türkiye; Bu konunun Türkiye’nin bir iç meselesi olduğunu, diplomatik ilişkiye açık bir konu olmadığını söyleyerek bu istekleri kesin bir dille reddetti.

NOT: Türkiye’nin Yabancı okullar ile ilgili yaptığı düzenlemeler için BAKINIZ: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  • Türkiye’nin getirdiği yeni düzenlemelere uymak istemeyen bazı okullar ülkemizi terk ederken, ülkede kalanlar bu kanunlara uymuştur.

DİKKAT: Bu konunun diplomatik düzeyde tartışılmasına izin vermek, iç işlerimize karışılmasına izin vermek anlamına gelir. Bu da Türkiye’nin egemenlik haklarından vereceği bir taviz anlamı taşır.

DİKKAT: Bu konu ile ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli konu Yabancı okullar sorununun Dış politika ile ilgili bir mesele olmamasıdır.