• Paris Konferansı’nda alınan kararlara bağlı olarak İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edildi. (15 Mayıs 1919)
 • Yunanlıların İzmir’i işgaline ilk tepki HASAN TAHSİN isimli vatansever gazeteciden geldi. Hasan Tahsin olay yerinde şehit edildi.
 • Ardından Yunanlılar karşı koymama emri almış askerlerimizi şehit ettiler. Bundan sonra Yunan askerleri ve Rumlar tarafından Türklere karşı katliamlar ve türlü eziyetler başladı.
 • Bu şekilde Türkleri Batı Anadolu’dan kaçırarak ya da onları yok ederek iç kesimlere doğru ilerlemeye başladılar.

İzmir’in İşgalinin Sonuçları

 • Tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğu anlaşıldı.
 • Kurtuluş Savaşı’nın başlaması hızlandırıldı.
 • İzmir’in işgali Mondros’tan sonra yapılan işgallerin iddia edildiği gibi geçici ve düzen sağlamak amaçlı olmayıp kalıcı ve ilhak niteliği taşıyan işgaller olduğu anlaşıldı.
 • KUVAYİ MİLLİYE ortaya çıktı.

ŞÖYLE Kİ; Şimdiye kadar hukukla müdafaa yolunu seçen Türk halkı, vatanını silahla müdafaaya başladı. (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri yerine Kuvayi Milliye)

 • İşgali protesto amaçlı tüm yurtta mitingler düzenlendi.

NOT: Bu mitinglerden en ünlüsü binlerce kişinin katıldığı SULTANAHMET MİTİNGİ’DİR.

 • Bu mitingler, Türk halkında ulusal direniş bilincinin yayılmasını sağladı.

DİKKAT: Bu mitinglerin düzenlenmesinde Mustafa Kemal’in çalışmaları etkili olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bakınız: HAVZA GENELGESİ

Amiral Bristol Raporu

 • Batı Anadolu’da Yunanlıların yaptıkları katliamların duyulması üzerine İtilaf Devletleri konuyu araştırmak için bir komisyon görevlendirdi.

Amiral Bristol’un raporuna göre;

 • Batı Anadolu’da yaşanan katliamların sorumlusu Yunanistan’dır.
 • İddia edildiği gibi Türkler Rumlara zarar vermemektedir.
 • Batı Anadolu’da Türk nüfusu, Rum nüfusundan fazladır.
 • Yunanistan, derhal bölgeyi başka bir İtilaf devletine bırakmalıdır.

ÖNEMİ: Bu rapor yapılan işgallerin haksız olduğunu, ulusal kurtuluş mücadelesinin haklılığını İtilaf devletlerinin kendi ağzından kabul etmesidir.

General Habour Raporu

 

Doğu Anadolu’daki Ermeni iddialarını araştırmak için İtilaf devletlerinin bölgeye gönderdiği bir heyetin hazırladığı rapordur.

General Harbour Raporuna göre;

 • Doğu Anadolu’da “Erminler katlediliyor.” şeklindeki iddialar asılsızdır.
 • Doğu Anadolu’da Türk Nüfus, Ermeni nüfusundan fazladır.

ÖNEMİ: Ermeni iddialarının asılsızlığını ve Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu İtilaf devletlerinin kendi kendisine kabul etmesi demektir.