I. BALKAN SAVAŞI
 

Nedenleri

 • İngiltere’nin Reval Konferansı‘nda Rusya’yı serbest bırakması.
 • Panslavizm nedeni ile Rusya’nın Balkan devletlerini Osmanlı’ya karşı koruması ve kışkırtması.
 • Türkleri Balkanlar’dan tamamen atma düşüncesi

I. Balkan savaşında;

 • Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırmıştır.

 

Savaş sırasında,

 

 • Osmanlı orduları tüm cephelerde ağır yenilgiler aldı.
 • Tüm Makedonya kaybedildi.
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
 • Ege Adaları (İmroz ve Bozcaada hariç) Yunanlılarca işgal etti.
 • Bulgaristan Çatalca’ya kadar ilerledi, Edirne’yi işgal etti.

DİKKAT: Atatürk’ün doğduğu şehir olan, aynı zamanda imparatorluğun en büyük ikinci liman şehri SELANİK kaybedildi.

DİKKAT: Boğazların Bulgaristan tarafından alınması ihtimali ortaya çıkınca, savaşı başlatan Rusya ve İngiltere araya girdi. Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında Londra Konferansı toplandı.

 

Osmanlı’nın bu kadar ağır bir yenilgi almasının sebepleri,

 • Düzgün bir iktidarın olmayışı.

DİKKAT: Hatırlayalım, II. meşrutiyet’in ilanı ile Padişah II. Abdülhamit iktidardan uzaklaşmış, diğer yandan İttihatçılar da henüz tam anlamıyla iktidara hakim olamamışlardı.

 • Ordudaki alaylı-mektepli çatışmaları
 • Askerin siyaset yapması
 • Balkan topraklarındaki iletişim ve ulaşım sorunları
 • Savaş öncesinde 65.000 askeri terhis edilmesi.

NOT: Bu olay Mustafa Kemal’in ordunun siyasete karışmaması gerektiği görüşünü doğrular.

Londra Konferansı (1913) ve I. Balkan Savaşının Sonuçları

 • Osmanlı-Bulgaristan sınırı çizildi. (Midye-Enez hattı)

NOT: Sınır, Miyde-Enez hattı olduğunda tüm Batı Trakya ve Edirne, Kırklareli dâhil Doğu Trakya kaybedilmiş oluyor.

 • Ege Adaları Yunanistan’a bırakıldı. (İmroz ve Bozcaada hariç)

DİKKAT: Ege Adalarını, 12 ada ile karıştırmamak gerekir. 12 ada Trablusgarp savaşı sırasında İtalya’ya kaybedilmişti. Ayırmak için İzmir’den hayali bir çizgi çizelim kuzeyindeki adalar Ege adaları, güneyindeki adalar 12 ada

 • Arnavutluk’un geleceği büyük devletlere bırakıldı.

DİKKAT: Arnavutların isyanı Osmanlıcılık fikrinin yanında İslamcılık fikrinin de işe yaramadığının kanıtı olabilir. Çünkü Arnavutlar Müslüman’dır.

 • Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a bırakıldı.
 • Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a verildi.

AYRICA

 • I. Balkan Savaşı, Türklerin yaşadığı pek çok toprağın kaybedilmesine sebep oldu. Kaybedilen yerlerden gerek savaş sırasında, gerekse savaştan sonra büyük miktarda Türk göçü gerçekleşti. Türklerin, millet olarak uğradıkları bu hakaret ve eziyet TÜRKÇÜLÜK fikrinin güçlenmesine neden oldu. Yine aynı süreçte iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki fıkrası Türkçülük fikrini devlet politikası haline getirdi.
 • Bab-ı Ali Baskını: I.Balkan Savaşı yenilgisinden hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki, bir hükümet darbesi ile yönetimi tamamen ele geçirmiştir.

DİKKAT: Bab-ı Ali baskını bir darbedir. Darbe için ayrıca bakınız: İnkılaba Giriş (İnkılap Nedir?)

 

II. BALKAN SAVAŞI

Nedeni

 • I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın fazla pay alması ve Boğazları tehdit eder duruma gelerek güçlenmesi.
 • B durum hem Rusya’yı, hem diğer Balkan devletlerini rahatsız etmiştir.

II. Balkan Savaşında

 • Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya birleşerek, Bulgaristan‘a saldırdı.

 

DİKKAT: I. Balkan Savaşı’nda yer almayıp II. Balkan savaşına katılan devlet Romanya’dır.

II. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti’nin rolü:

 • Bulgaristan diğer Balkan devletleri ile savaştığı için zor durumdadır.
 • Bu fırsattan yararlanan Osmanlı, Edirne’yi kurtarmayı başarır. 

DİKKAT: İttihat ve Terakki Fırkası, yönetimi ele geçirdikten sonra yaptığı ilk hamlede başarılı olmuştur. Ayrıca Enver orduların başında Edirne’ye girmiş, böylece “Edirne fatihi” olmuştur. Bu başarı ve Enver Paşa’nın önlenemez yükselişi Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Sokacak.

II. Balkan Savaşı Sonunda

 • Balkan devletleri kendi arasında Bükreş Antlaşması yaptı.
 • Bulgaristan – Osmanlı arasında İstanbul Antlaşması yapılır. (Doğu Trakya alınır.)
 1. Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı’ya katıldı.
 2. Dedeağaç Bulgaristan’a verildi.
 3. İki devlet arası Meriç Nehri sınır kabul edildi.
 • Yunanistan – Osmanlı arasında Atina Antlaşması yapılır.
 • Sırbistan – Osmanlı İstanbul Antlaşması yapılır.