• Genç Osman küçük yaşta (14 yaşında) padişah olmuştur.
  • Padişah olduğu dönem, Yeniçerilerin, bazı devlet adamlarının, Harem’in (KÖSEM SULTAN), Ulemanın devlet yönetimine müdahale ettiği, bir birleri ile rekabet ettiği, türlü entrikanın döndüğü bir dönemdir.
  • Genç Osman, Sarsılmış durumdaki padişah otoritesini yeniden sağlamak, bozulan merkezi otoriteyi yeniden kurmak, Orduyu disiplin altına almak için bir dizi önlem düşünmüştür.

Bu Amaçla :

  • Genç Osman, Fatih devrinden beri ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açmaya çalışmıştır. Yani Saray ile Halk arasında oluşan kopukluğu ortadan kaldırmak istemiştir. (Böylece Harem’in düşmanlığını kazanır.)
  • Şeyhülislamın Fetva verme yetkisi dışındaki yetkilerini kısıtlayarak Ulema sınıfını kontrol altına almaya çalışmıştır. (Böylece ilmiye sınıfın düşmanlığını kazanmıştır.)
  • Hotin Seferi sırasında yeniçerilerin disiplinsizliğini gördüğü için savaş dönüşünde Yeniçeri ocağını kaldırmayı amaçlamıştır. Fakat padişahın deneyimsiz olması ve düşüncelerini bazı devlet adamlarına açıklaması nedeniyle yeniçeriler ayaklanarak Genç Osman’ı öldürmüşlerdir.

NOT: Genç Osman’ın katli ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: İSTANBUL İSYANLARI

NOT:  Bu olaydan sonra yeniçeriler, padişahlar ve diğer devlet adamları üzerinde etkili olmuştur. (AĞALAR SALTANATI) Yeniçerilerin destekleyip onaylamadığı ıslahatlar başarıya ulaşamamıştır. Genelde de mevcut durum işlerine geldiği için hiç bir ıslahatı desteklememişler, hatta engel olmaya çalışmışlardır.

DİKKAT: Genç Osman Osmanlı tarihinin ilk ıslahatçı padişahıdır.