BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) 

Öğrencinin Adı Soyadı: ……………………..                       Dersin Adı: ………………….                                               

Sınıfı:10/A                                                                                Öğretmenin Adı Soyadı: ………………

Uygulama Tarihi: 03 Şubat/ -17 Haziran / 2020                                                          

Öğrencinin Performans Düzeyi

 

Öğrenci göz kontağı kurabiliyor, yönergeleri dinleyebiliyor. Ancak: Gördüğü ve izlediği şeyleri anlatmada zorlanıyor. Dinleme ve izleme süresi kısa.

Konu

Konuşma

Uzun Dönemli Amaç

1. İfade edici dil becerisini geliştirebilme.

Kısa Dönemli Amaç

1. Üç ve daha fazla sözcükle kendini ifade eder.

 

Öğretimsel hedef

Üç ve daha fazla sözcükle kendini ifade etme

 

1. Özne, nesne ve eylemden oluşan üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

2.  Olumsuzluk belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

3.  Nesnenin/kişinin yerini belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

4.  İşaret sözcükleri içeren üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

5.  Nesnenin/olayın niteliğini belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

6.  Sahiplik belirten üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

7.  İsteğini üç veya daha fazla sözcüklü tümceyle söyler.

8.  Üç veya daha fazla sözcüklü soru tümcesi söyler.

9.  Şimdiki zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

10.  Gelecek zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

11.  Geçmiş zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü tümce söyler.

 

 

Öğretimin Yapıldığı Yer

Sınıf

 Araç-Gereçler

Ders kitabı, resim kartları, olay kartları vb.

 Öğretimde Kullanılan Yöntemler/Teknikler

Doğrudan öğretim yöntemi, sözel ipucu, model olma, yaparak yaşayarak, fiziksel yardım, işaret ipucu, gösterip yaptırma, yanlışsız öğretim yöntemleri vb.

 Süre

4 Hafta

 Dersin İşlenişi

Öğrenci ile karşılıklı oturulacak. Yapılacak öğretimin işleyişi hakkında kısaca bilgi verilerek öğretime geçilecektir.Resim ve olay kartlarıyla ilgili Olumlu, olumsuz anlam, sahiplik, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman ve işaret ön adlarının kullanıldığı cümle kalıplarının ve sorularının kullanıldığı karşılıklı soru cevap diyalogları yapılacak. Karşılıklı konuşmalarda belirlenen cümle kalıplarına  uygun olmayan diyaloglar sözel ipucu verilerek öğrencinin soruya uğun cevap vermesi sağlanacaktır. Sorulara uygun cevaplar verdiğinde pekiştirilecek 

Değerlendirme

 

Gözlem ve kontrol listesi tekniği ile değerlendirme yapılacaktır. Öğretim gerçekleşmemesi durumunda öğretim planı (böp) tekrar uygulanacaktır.