………………………………………………………………………………. LİSESİ TARİH DERSİ COVİD-19 SÜRECİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

RAPORUN İÇERİĞİ

 

1. Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe / il milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması

2. Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.

3. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması

DEĞERLENDİRME VE ALINAN KARARLAR

1. Covid-19 Salgını sürecinde okullardaki eğitimin yerini tutmamakla birlikte, hem öğrencilerin eğitim ve öğretimden uzaklaşmamaları, hem de müfredat konularını mümkün olduğu kadar tamamlayabilmeleri için tüm eğitim öğretim paydaşları yoğun bir çaba harcamıştır.Bu süreçte bakanlığımız tarafından EBA TV aracılığı ile müfredat programına uygun bir şekilde dersler verilmiştir. Tarih Zümresi olarak bizler EBA TV’de verilen tarih derslerini takip ederek, öğrencilerimize önceden haber vermek suretiyle derslerini takip etmelerini sağlamaya çalıştık. Bunu genellikle her sınıf ve şubede öğrencilerle birlikte kurduğumuz ders gruplarından yaptık. Aynı şekilde bu gruplarda öğrencilere ödevler göndermek, salgın süreci ile ilgili sohbetler yaparak bizler ve okul ile bağlarını kuvvetlendirmeye çalıştık.

Diğer yandan, sürecin uzaması ile birlikte yine bakanlığımızın yoğun çabaları ile EBA üzerinden önce 12. Sınıflara, ardından da diğer sınıflara canlı derslere başladık. Canlı derslerin başlamasından 19 Haziran tarihine kadar tüm sınıflara haftada bir kez canlı tarih dersleri verdik. Canlı ders uygulaması hem bizim için hem de öğrenciler için oldukça yeni bir uygulamaydı. Başlangıçta öğrencilerimizin bu derslere katılımları oldukça yüksekti. Ancak haftalar ilerledikçe katılım düşmeye başladı. Bize göre, Katılımın düşmesindeki en büyük sebep nispeten erken yapılan hiç kimsenin kalmayacağı, 2. Dönem notlarının, birinci dönem notlarına göre verileceği şeklindeki açıklama oldu. Ayrıca Öğrenciler ile durumu görüştüğümüzde, canlı ders uygulamasının okulda, sınıf ortamında yapılan, karşılıklı ve doğal etkileşimin olduğu eğitimin yerini tutmadığı şeklinde oldu.

Ayrıca, Yine EBA’nın sunduğu diğer imkânlardan zümre olarak bolca faydalandık. Her hafta EBA üzerinden öğrencilerimize ÇALIŞMALAR gönderdik. SINAVLAR gönderdik. Öğrencilerin bu çalışma ve sınavları tamamlayıp tamamlamadıklarını sürekli kontrol ettik. Bu konuda da Canlı derslere benzer bir şekilde haftalar ilerledikçe bir düşüş yaşandığını belirtmek gerekiyor.

2. Covid-19 salgını sonrası 31 Ağustos tarihinde okullar açıldığında kontrollü bir şekilde normalleşmemiz gerekmektedir. Bu süreçte gerek okul olarak, gerekse zümre olarak üzerimize çok önemli görevler düşüyor. Bu süreçte yapabileceklerimizi şöyle sıralayabiliriz:

  1. Öncelikle öğrencilerimize Covid-19 salgınının henüz bitmediğini, ne kadar istesek de salgından önceki hayatımıza ve davranışlarımıza geri dönemeyeceğimizi anlatmamız gerekiyor.
  2. Kontrollü normalleşme sürecinde hepimizin üzerine düşen görevler olduğunu, bu görevlerin önce kendimize, sonra ailemize, sonra sınıf ve okul arkadaşlarımıza, sonra da milletimize ve devletimize karşı birer olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
  3. Temizlik ve hijyen uygulamaları, Maske takma zarureti ve Sosyal mesafeye dikkat etmenin neden önemli olduğunu anlatmalıyız.
  4. Tüm bu anlattıklarımıza model teşkil edecek şekilde önce kendimiz dikkat etmeliyiz.
  5. Diğer yandan, tüm yaşananların geçip gideceğini, insanlığın ve milletimizin bu sürecin de üstesinden geleceğini, daha önce yaşanmış büyük salgınlardan örnekler vererek açıklamalıyız. Böylece, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz.

3. Covid-19 sürecinde, öğrencilerimizin eksik öğrenmelerini gidermek için, Bakanlığımızın belirdiği şekilde 31 Ağustos’tan 18 Eylül tarihine kadar 3 haftalık tamamlayıcı eğitim süreci aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

 

 

2020 / 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………………..… LİSESİ

9. SINIFLAR TARİH DERSİ AĞUSTOS DÖNEMİ TELAFİ PROGRAMI

 

Ay

Hafta

Konu

Kazanım

AĞUSTOS

1.Hafta (31 ağustos -4 Eylül)

5.1. İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA

5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.

5.2. İSLAMİYET YAYILIYOR

5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

5.3. EMEVİLER

5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.

5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER

5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

EYLÜL

2.Hafta (07- 11 EYLÜL)

5.5. BİLİM MEDENİYETİ

5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

6.1. TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER

6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

6.2.Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.

6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ

6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

EYLÜL

3. Hafta

(14-18 Eylül)

6.4. OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ

 

6.4.Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.

6.5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUMYAPISI

6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

 

 

2020 / 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………………..………. LİSESİ

10. SINIFLAR TARİH DERSİ AĞUSTOS DÖNEMİ TELAFİ PROGRAMI

 

Ay

Hafta

Konu

Kazanım

AĞUSTOS

1. Hafta

(31 Ağustos– 4 Eylül)

5.4. 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER

5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

5.5. GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI

5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.

5.6. OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ

5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.

EYLÜL

2. Hafta (07-11 EYLÜL)

5.7. KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ

5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

6.1. OSMANLI’NIN KALBİ: TOPKAPI SARAYI

6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.

6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

7.1. TOPLUMUN HARCI, MİLLET SİSTEMİ

7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

EYLÜL

3. Hafta (14-18 Eylül)

7.2. FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ

7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.

7.3. OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE ÇİFTHANE SİSTEMİ

7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.

7.4. LONCA TEŞKİLATI

7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.

 

 

7.5. OSMANLI’DA VAKIF MÜESSESESİ

7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

     

 

 

2020 / 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………………….…….. LİSESİ

11. SINIFLAR TARİH DERSİ AĞUSTOS DÖNEMİ TELAFİ PROGRAMI

 

Ay

Hafta

Konu

Kazanım

AĞUSTOS

1.Hafta

(31 Ağustos-04 Eylül)

4.3. ULUSALLAŞMANIN VE ENDÜSTRİLEŞMENİN SOSYAL ETKİLERİ

4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.

4.4. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ

 

4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.

 

4.5. OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER

4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

EYLÜL

2. Hafta (07-11 EYLÜL)

5.1. KLASİK ÜRETİM VE ENDÜSTRİYEL ÜRETİM

5.1. Sanayi İnkılâbı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar.

5.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ENDÜSTRİYEL ÜRETİME GEÇİŞ

5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.

5.3. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE EKONOMİK HAYAT

5.3. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükümetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.

EYLÜL

3. Hafta (14-18 Eylül)

6.1. İMPARATORLUKLARIN ULUS DEVLETLERE DÖNÜŞMELERİYLE YAŞANAN

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar.

6.2. MODERNLEŞMEYLE YAŞANAN DEĞİŞİM

6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.

  

………………………………….                      ……………………………..

Tarih Öğretmeni                                Tarih Öğretmeni

                                                                                                                          UYGUNDUR.

                                                                                                                      ……./……./………….

                                                                                                                      …………………………

                                                                                                                         Okul Müdürü