Pandemi sürecinin uzaması, vaka sayılarının her geçen gün artmasıyla birlikte velilerdeki telaş da devam etmektedir. Bu kapsamda birçok veli okulların açılmasına rağmen çocuğunu okula göndermek istememektedir. Biz de sizlere veli izin dilekçesi hazırladı. 

 

T.C.

…………………. KAYMAKAMLIĞI

……………………………… LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Okulunuz …. numaralı …../…. sınıfı öğrencisi …………. ‘in velisiyim. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün “Ortaöğretim  Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim” konulu ve 08.10.2020 tarihli resmi yazısında okulların 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihinde başlayacağı belirtilmektedir. Covid-19 salgınının devam ettiği bu ortamda, yüz yüze eğitim kapsamında öğrencimin okula başlamasını uygun bulmuyorum. Bundan dolayı öğrencimin sınav ve ödevlerden sorumlu olduğunu bilerek, yüz yüze eğitim süresince öğrencimin izinli sayılmasını ve uzaktan eğitime devam etmesini istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. (……./10/2020)

 

 

Adres:                                                                                                                       (İmza)

İletişim Bilgileri:                                                                                                      Velinin

                                                                                                                             Adı-Soyadı