23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

                                                               

Millet Meclisinin açılışı ve Cumhuriyetin ilanı bir günde verilen kararlar değildi. Bunlar yılların birikimi olan uzun savaşların ve milletin verdiği ızdıraplı mücadelenin sonucu alınan kararlardır.

Bu dönüşümde Fransız devrimi çok kilit bir rol oynamıştır. Bu devrim ulu önderimiz ATATÜRK`ün fikir oluşumunda büyük pay sahibidir.

Bu büyük mücadelenin tam ortasında açılan TBMM, küçükten büyüğe herkese büyük bir umut olmuştur. Bu meclisin ana fikri ise hiçbir zaman unutmayacağımız ve unutturmayacağımız şu sözdür: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!

Osmanlı Devleti artık eski güçlü dünyayı yöneten cihan devleti değildi artık hasta adamdı her tarafı düşman tarafından işgal edilen kötü yönetilen ve atalarına hiç benzemeyen bir padişahı vardı. Tabi ki millet bu işgallere onlar gibi göz yumamazdı. Büyük lider ilk kıvılcımı Bandırma vapuruyla Samsuna çıkarak yaktı ve kurtuluşun ilk adımını attı. Buradaki halkı da arkasına alarak mücadeleyi başlattı.

Sırasıyla; Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü cemiyetlerle buluştu bunlarla birlikte seslerini duyurabilmek için mitingler yapıldı, gazete çıkarıldı. ATATÜRK bu dönemde çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kaldı.

ATATÜRK hep geleceği düşünen ülkenin istikbalinin gençlerde olduğunu düşünen ve bunu yaptıklarıyla da gösteren ileri görüşlü bir liderdi. Böyle önemli bir günü çocuklara armağan eden dünya üzerinde çocukların tek bayramı yapan liderdi. Biz zamanında onun gibi bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. ATATÜRK sadece biz Türklere değil dünyadaki büyük liderlere de örnek olmuştur “Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir.”LENİN

Tabi ki silah arkadaşları da onun hep yanında olmuştur. Kazım KARABEKİR ile yaşadıkları “Emrinizdeyim Komutanım” hepimizin aklına kazınmıştır.

23 NİSAN 1920`de Ankara da padişahın gölgesinin düşmediği ilk Millet Meclisi açıldı. Devam eden yıllarda Cumhuriyet ilan edildi, saltanat kaldırıldı ve meclis üstünlüğü sağlandı yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. Kadın hakları diğer pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara verildi, sanayi atılımları, eğitim devrimi yapıldı. Böylece yıllar sonra millet artık önünü görebiliyordu.

Sonuç olarak 23 Nisan 1920 TBMM açıldı. 20 Ocak 1921 anayasasının ilan edilmesiyle “fiilen” ve “hukuken” millet egemenliğe sahip oldu.

23 Nisan milli bayramı ilanının ilk yılı kutlanmaya başlanmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla birleştirilerek Hâkimiyet-i Milliye Bayramıyla ATATÜRK`ün himayesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı ilan edilmiştir. Böylece dünya üzerinde çocukların kutladığı tek bayram olmuştur.