MİLLİ MÜCADELE ATEŞİ

19 Mayıs 1919 günü Türk milleti için önemli bir gündür. Bağımsızlığa ve özgürlüğe ilk adım o gün atılmıştır. Bu savaş Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs günü Samsun’a ayak basmasıyla başlamıştır. Milletinin bağımsızlığı ve onların da desteğiyle azim ve kararlılıkla yola koyulmuştur. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla beraber tüm Anadolu tek yürek olmuştur. Girdiği bu savaşta Atatürk, tam bağımsızlığı hedeflemiştir.

I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş, yurdumuz işgal altına alınmıştır. Bütün ordumuz terhis edilmiş, silahlarımız toplanmış ve bütün haberleşme kaynaklarımıza düşmanlar tarafından el konulmuştur. Tüm umutların tükenmeye başladığı bu dönemde Mustafa Kemal, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizi başlatmıştır. Mustafa Kemal, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve gelecek güzel günlerimiz için kendi canını tehlikeye atmıştır.

19 Mayıs 1919, Birinci Dünya Savaşı’nın topraklarımızı en çok etkilediği günlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün çözüm arayışı içinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı tarihtir. Savaşın tüm yurdu etkisi altına aldığı bu günlerde vatan topraklarımız Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. Ulu Önder ülkeyi kurtarmak için Anadolu’ya geçmeye karar vermiş ve 16 Mayıs günü Samsun’a doğru yola çıkmıştır. Bu adım ve ardından gerçekleştirilen adımlar ülkemiz adına büyük önem taşır. 19 Mayıs ile başlayan bu dönemi genelgeler ve kongreler izlemiş. ”Ya istiklal, ya ölüm!” ilkesi ile ülkemiz düşmanlardan temizlenene kadar savaşmaya karar verilmiştir.

19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde tarih sahnesine çıkışının destanıdır. Atalarımız kendi kanlarını, canlarını hiçe sayarak bu yurdu biz gençlere bırakmıştır.                                  Bu mücadele ile Türk milleti, başka bir millete bağımlı yaşayamayacağını bütün dünyaya ispatlamıştır.

19 Mayıs, ülkenin mutlu ve huzurlu geçecek geleceği için atılan ilk adımdır. Bugünü doğum günü olarak kabul eden Atatürk, 19 Mayıs’ın tarihimizdeki yerini ve önemini en iyi biçimde yansıtmıştır. Kurtuluş Savaşı, hazırlığından zafere kadar en iyi şekilde planlanmış umutların ve özlemlerin büyüyerek coşku ve zafere dönüştüğü kahramanlık destanımızdır.

19 Mayıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu dönüm noktasının en önemli temsilcisi olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece iyi bir komutan değil aynı zamanda iyi bir eğitimci, iyi bir insandır. O, çocuklara ve gençlere çok önem vermiş ve geleceğimizi bize emanet etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı biz gençlere armağan etmiştir.

Ulu Önderimiz 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış ve kurtuluş mücadelemizi buradan başlatmış, amacına da ulaşmıştır. Mustafa Kemal, Türk gençliğine çok güvenmiş, bizlere cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmamız gerektiğini vasiyet etmiştir. Çünkü bir ülke eğitimli, bilgili gençler sayesinde kalkınır ve ilerler.  

Ülkemizde her yıl 19 Mayıs’ta çeşitli etkinlikler ve spor gösterileri yapılarak gençler eğlenir ve mutlu olur. Böylece kurtuluşumuzun, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin tadı çıkarılır. Bu değerlerimizin anlamı ve önemi genç nesillere öğretilir. Bu yüzden her Türk vatandaşı milli gün bayramlarına sahip çıkmalıdır.