• Türkler çocuklarının, yaşadıkları coğrafi ortamın sertliği, çevrelerinin düşmanlarla çevrili olması nedeniyle küçük yaştan itibaren birer asker gibi yetişmelerine özen göstermiş ve onları her türlü zorluğa hazırlamışlardır.
 • Türkler için askerlik küçük yaştan itibaren normal hayatın bir parçasıydı.
 • Toplumun eğlenceleri, yaptıkları sporlar hep savaşa hazırlık için birer antrenman niteliğindeydi.

Ordu-Millet Anlayışı : Türklerde Askerlik özel bir meslek sayılmazdı. Savaş zamanında eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Yani millet her an savaşa hazır bir ordu idi. Buna gerektiğinde kadınlar bile dahildi.

Onlu sistem :

 • Büyük Hun hükümdarı Mete han Türklerdeki ilk düzenli ordu sistemini kurmuştur.
 • Onun ilk düzenli Türk ordusunu kurduğu tarih MÖ 209 Bugünkü kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.
 • Mete Han tarafından kurulan bu ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır.
 • Bu sistem günümüzdeki tüm ordu teşkilatlarına örnek olmuştur.
 • Onlu sistemde ordu, onluk, yüzlük, binlik, onbinlik ( Tümen ) gruplara ayrılır.
 • Bu gruplar emir komuta zinciri ile birbirine bağlıdır.

Bu sistem Türk ordularına;

 • Disiplinli olma
 • Organizasyon
 • Hızlı hareket kabiliyeti kazandırmıştır.

Türklerin kullandığı savaş taktikleri :

 • Turan taktiği ( Kurt kapanı, hilal taktiği )

Bu taktik Türklerin tarihta pek çok defa uyguladığı ve defalarca onları zafere ulaştıran bir taktiktir. ( Malazgirt savaşı, Mohaç savaşı v.s. ) bu taktiğe göre ordu 3 bölüme ayrılır. ordunun sağ ve sol kanatları savaşa girmeyip savaş alanına gizlenirler. merkez kuvvetler savaşa başlar. yenilmiş gibi yaparak kanatların gizlendiği yere kadar geri çekilir. ( Sahte Ricat ). düşmanın kapana girdiğini anladıklarında merkez kuvvetler tekrar saldırıya geçerken kanatlarda düşmanı arkasından çevirerek bir çember içine alır. böylece düşmanın sayısal üstünlüğünün hiç bir anlamı kalmaz

DİKKAT : Bu taktiğin uygulanabilmesi için;

 1. Son derece düzenli ve disiplinli bir ordu ( onlu sistem )
 2. Hızlı hareket kabiliyeti ( AT ) gereklidir.
 • Keşif seferleri
 • Yıpratma saldırıları
 • Pusu

NOT : Türklere savaşlarda büyük avantaj sağlayan en önemli etken AT’tır. kullanılan taktiklere baktığımızda yine AT’ın yarattığı üstünlüğü sonu a kadar kullandıklarını görüyoruz.

Türklerin kullandıkları silahlar :