ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ

Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtlarından değişik bölgelere pek çok defa göç etmek zorunda kalmışlardır. Türklerin ana yurttan ilk göçlerinin, MÖ XVI. yüzyılda başladığı, MÖ XII. yüzyıl ve MS IV-IX. yüzyıllar arasında yoğunlaştığı bilinmektedir.

ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ:

 • Kuraklık
 • Salgın hastalıklar ve hayvan hastalıkları
 • Otlak ve tarım alanlarının daralması

NÜFUSUN ARTMASI:

 • Yaşanılan toprakların artan nüfusu beslemekte yetersiz kalması

SİYASİ VE SOSYAL DURUM:

 • Boylar arası mücadele
 • Dış baskılar
 • Türk boylarının birbirine bağlılığı (Bir boy göç edince diğerlerinin de zaman zaman göç etmesi)
 • Yeni yurtlar edinme düşüncesi

BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ

 • Genelde Türk boyları siyasi mücadeleyi kaybettiklerinde başka birinin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi seçmiştir.

ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI

 • Orta Asya’dan çıkan Türkler, dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Orta Avrupa, Anadolu, Suriye, İran, Sibirya’ya yerleştiler. (Kimilerine göre Bening boğazından Amerika’ya bile geçmişlerdir. Kızılderililerin Türk olabileceği iddia edilmektedir.)
 • Göç ettikleri yerlerde pek çok devlet kurmuşlardır.
 • Dünyanın değişik bölgelerine giden Türkler çok farklı kültürlerle ve topluluklarla etkileşim içine girdiler. Bazı toplulukları etkilediler. bazılarından etkilendiler.
 • Bu etkilenmeler sonucu Türk boyları arasında siyasi, sosyal, kültürel, dini farklılıklar ortaya çıkmıştır.

NOT : Kültürel etkilenmenin Milli benliğin kaybedilmesine yol açacak kadar büyük olmasına ASİMİLE OLMA denir. Asimilasyon konusunda iki kuralımız vardır.

 1. Sayısal olarak daha kalabalık olan azınlıkta kalanı etkiler.
 2. Kültürü daha gelişmiş olan az gelişmiş olanı etkiler.

NOT : Türkler başka kavimlerden başta DİN olmak üzere pek çok konuda etkilenmişlerdir. diğer yandan dünyanın neresine giderlerse gitsinler ORDU ve DEVLET TEŞKİLATI konusunda etkileyen taraf olmuşlardır.

 • AYRICA, GÖÇLER TÜRK TARİHİNİ BİR BÜTÜN HALİNDE İNCELEMEYİ İMKÂNSIZ HALE GETİRMİŞTİR.

NOT:

1. Türklerin konar-göçer yaşantıları ve

2. At’ın sağladığı avantaj

Göçlerin sebebi değil; göçleri kolaylaştıran etkenlerdir.