İnsan toplulukları, iklim değişiklileri, savaşlar v.b pek çok nedenle tarih boyunca göç etmek zorunda kalmıştır.

 

İlk çağın en büyük göç hareketleri:

 

EGE GÖÇLERİ :

MÖ 13. Yüzyıl sonralından itibaren başlamamışlardır. Doğu Avrupa’da yaşayan kavimler kıtlık nedeniyle göç ettiler. Bunlardan İlliryalılar İtalya’ya, dorlar ise Yunanistan’a girdiler. Yunanistan’da yaşayan kavimler Dor baskısından kurtulmak için Yunanistan’dan ayrıldılar. “Deniz kavimleri” adını alarak Anadolu,Kıbrıs, Suriye ve Mısır’a doğru ilerlediler.

Ege göçleri sonucunda başta Anadolu olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarındaki yerleşmeler tahrip oldu. Hitit Devleti yıkıldı. Onun yerine kültür bakımından daha geri olan kavimlerin kurduğu küçük devletler ortaya çıktı.

İLK ÇAĞ’DA YAHUDİ SÜRGÜNLERİ:

İsrailoğulları  Mısır’da yaşadıkları sırada firavunun baskısına uğradılar. Peygamberleri Hz. Musa liderliğinde Firavundan kaçarak bugünkü Filistin topraklarına geldiler. Burada İsrail Krallığını kurdular.  Bu devlet Hz. Süleyman’dan sonra İsrail ve Yahuda devletlerine ayrıldılar. İsrail devleti Asurlular tarafından yıkılarak halkı İran ve Irak içlerine sürgün edildi. Yahuda devleti ise Babilliler tarafından yıkıldı. Bunlarda Babil’e sürgün edildi. Babil devleti yıkıldıktan sonra eski topraklarına geri döndüler.

Yahudiler Roma idaresi altında rahat yaşasalar da çıkardıkları isyanlar sonucu imparatorluğun uzak köşelerine bir kez daha sürgün edildiler ve Filistin’e geri dönmeleri yasaklandı.

 

İLK HIRİSTİYANLARIN ROMA BASKISINDAN KAÇMALARI:

İlk Çağ’da dini inançları nedeniyle baskıya uğrayan bir diğer topluluk Hıristiyanlar olmuştur. Hz. İsa Kudüs’te doğmuş ve bu dini yaymaya başlamıştır. Bu din hem Romalılar hem de Yahudiler tarafından engellenmeye çalışılmış hatta Hz. İsa bu amaçla çarmıha gerilmiştir. Hz. İsa’dan sonra da bu din Havariler aracılığıyla yayılmaya devam etmiştir. Bu Yüzden ilk Hıristiyanlar Kudüs’ten sürülmüştür. Bu da Hıristiyanlığın Anadolu ve Yunanistan’da yayılmasını sağlamıştır.