Tarih boyunca toplumlar, hayat tarzları, sanat anlayışları, geçim kaynakları, kültürleri gibi pek çok konuda başka toplumlardan ayrılmıştır. Bu farklılaşmanın en önemli nedeni toplumların yaşadıkları coğrafyadır.

Buzul Çağında üretim için gerekli şartlar oluşmadığı için insanlar Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sürdürdü. Ancak bu yaşantının zorlukları vardı. Buzul Çağı’nın sonlarına doğru iklimin yumuşaması, buzların erimesi ile birlikte üretici yaşam için gereken koşullar ortaya çıktı. Üreticilik beraberinde yerleşik yaşamı, bu ise toplumsal hayatın başlamasını sağladı.

İlk yerleşimler ve büyük uygarlıklar:

  • Mezopotamya,
  • Mısır,
  • Hindistan,
  • Çin,
  • Doğu Akdeniz,
  • Anadolu’da ortaya çıktı.

 

Tüm bu bilgilerin ışığında uygarlığın doğuşu ile ilgili şöyle bir genelleme yapabiliriz:

İlk büyük uygarlıklar;

  •  İklimin sıcak olduğu, Ekvatora yakın alanlarda
  • Su kenarlarında ortaya çıkmıştır.

NOT : BEREKETLİ HİLAL : Anadolu’nun güneydoğusu, Mezopotamya,Suriye ve Doğu Akdeniz’i içine alarak bir yay çizen ilk yerleşimlerin başladığı, uygarlığın doğduğu topraklardır.