İRAN UYGARLIĞI

 • İran’da önce Medler, sonra Persler hakim olmuştur. Özellikle persler çok büyük bir imparatorluk kurmuştur.
 • Medler ve Persler tarafından oluşturulan bir uygarlıktır. Medlerin egemenliğine Persler tarafından son verilmiştir.
 • Perslerde mutlakıyete dayalı merkezî bir yönetim geliştirmiştir.
 • Kralın yanında aynı zamanda bir danışma meclisi vardı.
 • Ülke SATRAPLIK denilen eyaletlere ayrılmış ve buralara merkezden gönderilen ve  SATRAP denilen valiler tarafından yönetilmiştir.

DİKKAT: Satraplık uygulaması Pers Devleti’nde merkeziyetçi bir yönetimin olduğunu gösterir.

 • Persler, düzenli işleyen ilk posta (haberleşme) teşkilatını oluşturarak, merkezî otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamışlardır.

DİKKAT: Posta teşkilatı, Pers Devleti’nde merkeziyetçi bir yönetimin olduğunu gösterir.

 • Zerdüştlük denilen inanç kültürü benimsenmiştir.
 • Çivi yazısını kullanmışlardır.
 • Mimari alanında ilerlemişler, görkemli yapılar oluşturmuşlardır. Persler Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatlarını etkisinde kalarak “pers üslubunu” yaratmışlardır.
 • Pers İmparatorluğu’na MÖ IV. yüzyıl sonlarına doğru Makedonya kralı Büyük İskender son vermiştir.

 

HİNT UYGARLIĞI

 •  Hindistan’da ilk uygarlık MÖ4000 yıllarında İNDUS nehri çevresinde ortaya çıkmıştır.
 • Hindistan’da siyasi birlik kurulamamıştır. Bu yüzden Hindistan “RACALIK” denilen küçük prensliklerle yönetilmişlerdir.

DİKKAT: Racalıkların varlığı Hindistan’da siyasi birliğin olmadığının kanıtıdır.

 • Hindistan’da Hinduizm, Brahmanizm, Taoizm, Konfiçyüslük, Manihaizm gibi dinler vardır.
 • Doğal kaynaklarıyla çok zengin olan Hindistan tarih boyunca bundan dolayı pek çok istilaya uğramıştır. Ve 20 yy’a kadar bağımsız bir devlet kuramamışlardır.
 • İstilaya uğramalarının en önemli sebebi ise KAST SİSTEMİdir.

KAST SİSTEMİ: Dünyadaki en katı toplumsal sınıflaşmayı içeren sistemdir. Hindistan’a sonradan gelen Ari’ler yerli halkı kolay idare edebilmek için Hinduizm’in içine bu sistemi yerleştirmişlerdir. Kast sisteminde sınıflar arasında geçiş ve ilişki yoktur. KAST SİSTEMİ yüzünden Hintliler hiçbir zaman birleşik bir toplum olamamışlar; bu da Hindistan’ı istilalara açık hale getirmiştir.

                   

 ÇİN UYGARLIĞI

ÇİN UYGARLIĞI DÜNYA’NIN EN ESKİ VE GELİŞMİŞ UYGARLIKLARINDAN BİRİSİDİR.

 •  Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında Türk, Moğol ve Tibet kültürleri de etkili olmuştur.
 • Zaman zaman kesintiye uğrasa da Hanedanlıklar tarafından yönetilmiştir.
 • Çin uygarlığının temelini Konfiçyüslük öğretisi oluşturur. Ayrıca Budizm, Taoizm dinleri de yaygındır.
 • Çin ekonomisi Tarım ve Ticarete dayanır.

İPEK YOLU: Çin’de başlayıp Avrupa ya kadar süren dünyanın en büyük kara ticaret yoludur. En çok taşınan mal sadece Çin’de üretilen ipek olduğu için bu adı almıştır. İpek Yolu büyük bir zenginlik ve güç kaynağıdır. Bu yüzden Türk-Çin mücadelesinin temeli olmuştur.

DİKKAT: Kağıt, Matbaa, Barut, Pusula Çinlilerin dünyaya en büyük armağanlarıdır. Her biri çok önemli gelişmelere neden olmuştur.