A) FENİKELİLER

  • Sami ırkından olan Fenikeliler Lübnan dağları ile Doğu Akdeniz kıyısı arasındaki bölgede yaşamışlardır.
  • Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Başlıcaları SUR, SAYDA, BİBLOS’TUR.

DİKKAT: Şehir devletleri olduğuna göre siyasi birlik yok demektir.

Fenikelilerin en önemli özelliği:

Deniz ticareti yapmaları ve Akdeniz kıyılarında kurdukları kolonilerdir. Fenikeliler bu ticaret ve koloniler aracılığıyla Doğu ve Batı uygarlıkları arasında bir köprü olmuştur.

DİKKAT : Fenike koloniciliğinin yunan ve iyonlardan en önemli farkı kolonilerini sömürge olarak görmeleridir. Vatan olarak görmemişlerdir.

  • En ünlü Fenike kolonisi KARTACA’dır. Tarihte Roma-Kartaca savaşları ve Kartacalı komutan HANİBAL çok ünlüdür.
  • Fenikelilerin uygarlığa en büyük katkıları Harf yazısını bularak FENİKE ALFABE’sini oluşturmalarıdır. Bu alfabe Yunanlılar ve romalılar tarafından düzenlenerek günümüz Latin Alfabesi oluşturulmuştur.

B)  İBRANİLER :

  • Sami asıllı bir kavim olan İbraniler eski çağda Suriye ile Mezopotamya arasında göçebe olarak yaşamışlar, daha sonra Filistin’e yerleşmişlerdir.
  • Burada MÖ1040’da bir krallık kurdular. Bu krallığın başına geçen Hz. Davut KUDÜS şehrini kurarak başkent yaptı.
  • Oğlu Hz. Süleyman zamanında bu krallık güçlendi ve zenginleşti.
  • Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra aralarındaki birlik bozuldu. Bir kısmı Asurluların, bir kısmı da Babillilerin hakimiyetine girdi.
  • İbranilerin tarihi Sürgünlerle doludur. İlk sürgünü Babilliler yapar, daha sonra ise Romalılar tarafından sürülürler. 20 yy’a kadar Avrupa’nın çeşitli yerlerinde dağınık halde yaşayan İbraniler 1948’de İSRAİL Devleti’ni kurdular.

İbranilerin en önemli özelliği;

İlk Çağdaki medeniyetler arasında tek tanrılı bir dine inanan tek kavim olmalarıdır. YAHUDİLİK ( MUSEVİLİK ) dinine inanmışlardır. İbraniler bu dinin sadece kendilerine geldiğine inandıkları için yaymaya çalışmamışlardır. Yani Yahudiliği Milli bir din haline getirmişlerdir.

DİKKAT: Bu din sürgünlerle dağınık halde yaşamalarına rağmen benliklerini korumalarını sağlamıştır.