• Makedonya Kralı II.Filip Yunan şehir devletlerini birleştirerek Hellen birliğini kurdu.
 • Büyük İskender babası Filip’in öldürülmesinden sonra Hellen birliğinin başına geçti.
 • Tahta çıktığında PERSLER Yunanistan’ı tehdit ediyordu. Bu yüzden ASYA SEFERİ’NE çıktı.
 • Bu sefer sırasında Granikos ve İssos savaşlarında Persleri yendi.
 • Suriye’yi ve Mısır’ı ele geçirdi.
 • Ardından Mezopotamya ve Pers ülkesini işgal etti.
 • Hayber geçidini aşarak Hindistan’a gitti.
 • Askerlerin isteksizliği üzerine Babil’e geri döndü.
 • Burada 33 yaşında vefat etti.
 • BU KADAR KISA SÜREDE DÜNYANIN O ZAMANA KADAR GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK İMPARATORLUĞU KURDU.

Ayrıca Asya seferi sonucunda;

 • Büyük İskender adına birçok şehir kuruldu.
 • Bu şehirlerde kütüphaneler açıldı.
 • Beraberinde götürdüğü birçok bilim adamı doğu uygarlığa ait eseleri inceledi ve yeni eserler yazdı.
 • Tüm bunlar sonucunda batı ve doğu kültürlerinin kaynaşması ile HELENİSTİK KÜLTÜR ortaya çıktı. İskender imparatorluğu çabuk dağılsa da, Helenistik dönem yaklaşık 300 yıl sürdü ve roma imparatorluğunu etkiledi.

İSKENDER’İN ÖLÜMÜNDEN SONRA İMPARATORLUK ÜÇ PARÇAYA AYRILDI:

 • Ptollemeler: Mısır’da
 • Antigonitler: Makedonya’da
 • Selevkoslar:  Anadolu’dan Hindistan’a kadar olan topraklarda.

Selevkosların da kısa sürede parçalanması ile Anadolu da Pontus, Kapadokya, Bitinya ve Bergama Krallıkları ortaya çıktı.

 

Bu Krallıklardan Özellikle BERGAMA KRALLIĞI kültürel açıdan çok önemlidir. Çünkü:

 1. Parşömen kağıdını icat etmişlerdir. Bu kağıt kil tablet veya papirüsten çok daha ucuz ve kullanışlıdır.
 2. Helenistik dönemin en büyük kütüphanelerinden birini kurmuşlardır.
 3. Zamanın çok önemli bir sağlık merkezi olmuştur. ( ASKLEPİOS )
 4. Dünyaca ünlü ZEUS SUNAĞI bu uygarlığa aittir.

ZEUS SUNAĞI

Bu gün sadece merdiven kısmı Bergama’da bulunan, devrin padişahı tarafından Almanlara “değersiz taşların müttefiklerimize verilmesinde sakınca yoktur” şeklinde bizzat devlet fermanıyla verilen, taş taş sökülüp, numaralandırılarak; kum çuvallar içinde Berlin’e tren yolu ile taşınan ve orada tekrar birleştirilen Helenistik dönemin en gözde yapılarındandır. Bu gün BERLİN MÜZESİNDE sergilenmektedir.