1. TAŞ ÇAĞLARI :

     A. Eski Taş Çağı – Kaba Taş Çağı (Paleolitik)

     B. Orta Taş Çağı – Yontma Taş Çağı (Mezolitik)

     C. Yeni Taş Çağı – Cilalı Taş Çağı (Neolitik)

 

A ) Eski Taş Çağı – Kaba Taş Çağı ( Paleolitik) : 

 • İnsanlığın en eski ve en karanlık dönemidir.
 • Tarih Öncesi Devirlerin en uzun sürenidir.
 • İnsanlar, doğada hazır halde buldukları taşları alet olarak kullanmışlardır.
 • Bu devirde insanlar Avcılık ve toplayıcılıkla(Tüketici yaşam) geçinmişler, ağaç kovukları ve mağaralarda göçebe olarak yaşamışlardır.
 • Henüz toplumsal yaşantı başlamamıştır. Klanlar halinde yaşantı vardır.
 • İnsan-doğa ilişkisinde doğa baskındır.

Dünya’da bu döneme ait ilk izlere:

 • İspanya’daki Altamira mağarası,
 • Fransa’daki Laskö mağarasında rastlanmıştır.

Türkiye’de ise:

 •     Antalya’daki Beldibi, Belbaşı, ve Karain Mağaraları
 •     İstanbul’daki Yarımburgaz Mağarasıdır.

NOT: İstanbul’daki Yarımburgaz Mağarası Türkiye’de insan yaşantısına dair en eski izlerin bulunduğu yerdir.

 

B. Orta Taş Çağı – Yontma Taş Çağı ( Mezolitik) :

 • İnsanlar, taşları kabaca yontarak alet yapmaya başlamışlardır.
 • Bu devirde de insanlar Avcılık ve toplayıcılıkla(Tüketici yaşam) geçinmişlerdir.
 • Ağaç kovukları ve mağaralarda göçebe olarak yaşamışlardır.
 • İnsan-doğa ilişkisinde doğa baskındır.
 • Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapılmıştır. bu resimler dünyanın ilk sanat eserleridir.
 • Mikrolit adı verilen gündelik hayatta kullanılan küçük taş aletler bu dönemin en karakteristik kalıntılarıdır.

DİKKAT: Devrin sonuna doğru Ateş kontrol altına alınmıştır. Böylece İnsanlar ısınma, aydınlanma, korunma, pişirme gibi bazı ihtiyaçlarını gidermeye başlamıştır.

 Türkiye de bu dönemi aydınlatan bazı merkezler;

 • Antalya-Beldibi,
 • Ankara-Macunçay,
 • Samsun-Tekkeköy,
 • Göller yöresi-Baradiz mağaralarıdır.

C. Yeni Taş Çağı – Cilalı Taş Çağı ( Neolitik) :

 • Taş devirlerinin en önemlisidir. Çünkü bu dönemde İnsanlık tarihinin en büyük gelişmelerinden biri yaşanmıştır,
 • Buzul Çağının sonlarına doğru havalar ısınmaya başlamış, insanlar dünyanın sıcak yerlerine ve yaşamaya daha elverişli su kenarlarına yönelmiştir.

DİKKAT: tüm büyük uygarlıklar orta enlemlerde ve su kenarlarında ortaya çıkmıştır. Mezopotamya, Mısır, Çin v.b

 • İnsanlar hayvanları evcilleştirip tarım yapmaya başlayarak ÜRETİCİ Hayata geçmişlerdir.

DİKKAT : Cilalı taş dönemindeki tüm diğer gelişmelerin sebebi insanların üretici hayata geçmeleridir.

 • Bu  dönemde insanlar daha ustalık gerektiren taş aletler yapmışlardır.
 • Tarım ve hayvancılığın başlaması sonucu İnsanlar Yerleşik yaşama geçmişler (ilk Mimari faaliyetler başlamıştır.)ilk köy yerleşimleri başlamıştır.
 •  İlk köyler ile birlikte toplumsal hayat başlamıştır. Toplumsal hayatın başlaması ise iş bölümü, meslekler, hukuk kurallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca , ilerleyen süreçte devlet, askerlik, yöneticilik gibi pek çok gelişmenin de ön şartı olmuştur.
 • Bu dönemde yapılan üretim faaliyetleri ihtiyaç fazlası ürünleri (Artı ürün) ortaya çıkarmış, bu ürünler ihtiyaç duyulan başkaları ile değiş-tokuş edilmesi sonucu ilk Ticaret faaliyetleri başlamıştır.

Böylece:

1. Toplumlar arasındaki etkileşim artmış, bilginin yayılması kolaylaşmıştır.

2. Bölgeler arasındaki hammadde aktarımını sağlamıştır.

 • Bu dönemde üretici hayatın başlaması ve artı ürün ile Özel mülkiyet anlayışı, sınıf farklılaşması doğmuştur.

NOT:  Toprağı ekip dikmek için gereken güç KÖLECİLİK anlayışını ortaya çıkarmıştır.

 • Toprağın pişirilmesi ile ÇANAK-ÇÖMLEK yapımı başlamıştır.
 • BİTKİ LİFLERİNDEN ve yünden elbiseler yapmışlardır. Yani dokumacılık başlamıştır.
 • MENHİR, DOLMEN VE TÜMÜLÜS’LER DİKİLMİŞTİR. (en ilkel dinsel yapılar)

Türkiye’de bu dönemi aydınlatan başlıca merkezler:

 •      KONYA-ÇATALHÖYÜK,
 •      DİYARBAKIR-ÇAYÖNÜ,
 •      Gaziantep-Sakçagözü’dür.

 

2. MADEN ÇAĞLARI : 

İnsanların Madenleri işlemeyi öğrenmeleri ile maden devirleri başlamıştır.

Bunlar :

 • A. Bakır Çağı ( Bakır-Taş / Kalkolitik )
 • B. Tunç Çağı
 • C. Demir Çağı

 A. Bakır Çağı ( Kalkolitik ):

 • İlk işlenen madenler bakır, altın ve gümüştür.
 • İşlemesi kolay olması ve tabiatta bol miktarda bulunması nedeniyle en çok bakırdan eşya yapılmıştır. Bu Yüzden Bakır devre ismini vermiştir.
 • Bakırdan ev eşyası ve silah, altından ve gümüşten ise süs eşyası yapılmıştır.
 • Maden devrinin en uzun devridir.

Türkiye’de bu döneme ait merkezler;

 • Çorum-Alacahöyük,
 • Denizli-Beycesultan,
 • Çanakkale- Kumtepe ve Truva,
 • Samsun-İkiztepe

B. Tunç Çağı :

 • İnsanlar zamanla bakır ile kalayı karıştırarak daha sert bir karışım olan TUNÇ’u elde ettiler.
 • Bu dönemde ilk ŞEHİR DEVLETLERİ kurulmuştur. Daha sonra ise ilk büyük devletler kurulmuştur.

Türkiye’de bu döneme ait merkezler;

 • Ankara-Ahlatlıbel,
 • Kayseri-Kültepe’dir.

C. Demir Çağı :

 • Demir’in bulunup işlenmesi İnsanlık tarihi için önemli bir gelişme olmuştur.
 • Bu dönemde üretim artmış, ticaret ve silah yapım teknikleri gelişmiştir.
 • Bu çağda küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletler, İmparatorluklar almaya başlamıştır.
 • Devrin sonunda yazının bulunmasıyla Tarih Devirlerine geçilmiştir.