Anakronizm:

Geçmişte yaşanmış bir olayı günümüz koşullarında değerlendirmeye ya da yorumlamaya denir. Kısacası bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yapılan tespitin birbirine karışması olayıdır.