1) Hikayeci (Nakilci) Tarih:

 • Yer ve zaman belirtilir,
 • fakat neden-sonuç üzerinde durulmaz.
 • Olaylar efsanelerle dolu, masal türü bilgiler içerir.
 • Hikayeci tarih çeşidi M.Ö. 5.Yüzyılda Herodot’la başlar.

2)Kronik (Yıllık) Tarih:

 • Olaylar arasında bağlantı kurulmadan her yılın olayları sırasıyla yazılır. 
 • Hititler’ de ki Anallar bu tarih çeşidine örnektir.

3) Öğretici (Pragmatik-Akılcı-Faydacı) Tarih :

 • Okuyucuya ahlaki ve milli duyguları aşılama, geçmiş olaylardan ders alınmasını sağlamak için yazılan tarih çeşididir.
 • Olayların anlatımında his ve heyecan ön plandadır.
 • Olaylarda kişiler kahramanlaştırılır.
 • Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides’tir. XIX. Yüzyıla kadar bu türde tarihi eserler yazılmıştır. (Homeros; İlyada ve Odesa)

4)Sosyal Tarih:

 • Olayların duygusal yanlarını almayarak toplumun her türlü faaliyetlerini inceleyen tarih çeşididir.

5)Bilimsel (Neden-nasılcı/araştırmacı) Tarih:

 • Olayların neden ve sonuçlarını inceleyerek, aralarında bağlantı kurmaya çalışan tarih çeşididir.
 • Olaylar ince ayrıntılarına kadar incelenir.
 • XIX. Yüzyılda gelişmeye başlamıştır. Tarih yazıcılığının son aşamasıdır

 

TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI

 • Orta Asya Türkleri Konar-göçer yaşadıkları için yazılı edebiyat gelişmemiştir. Dolayısıyla tarih yazıcılığı da gelişmemiştir. Bu konudaki ilk adım Orhun Abideleri olarak kabul edilebilir.
 • Şehnamecilik : Türklerin islamiyeti kabulü ile birlikte hayatlarına girmiş, İran, Hint geleniğinde yaygın olarak görülen tarih yazıcılığı şekildir.Büyük insanların hayat hikayelerini, kahramanlıklarını anlatır. Bunu yaparken kahraman yüceltilir. Daha çok manzum şekilde yazılmıştır.
 • VAKANÜVİSTLİK : Osmanlı devletinde 17. Dan itibaren görülmeye başlanan tarih yazıcılığı şekilidir. Vakanüvistler resmi saray tarihçileridir. ( dolayısıyla objektif olmaları beklenemez ) İlk vakanüvist Mustafa NAİMA efendidir.
 • 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde bilimsel tarihçilik gelişmeye başlamıştır. Bilimsel tarihçilik diyince ülkemizde akla gelen ilk kişi Tarihçilerin Kutbu olarak bilinen Halil İNALCIK’tır.