Tarih bilimi çok geniş bir inceleme alanına sahiptir. Tarihi daha kolay inceleyebilmek, öğrenebilmek ve öğretebilmek için sınıflandırılmıştır.

 

1. Zamana göre tasnif : Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi vb.

2. Mekana göre tasnif : Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi vb.

3. Konuya göre tasnif : Sanat tarihi, Osmanlı Siyasi tarihi vb.

 

DİKKAT ! : Tarihi olaylar Neden-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlıdır. Bir tarihi olayın sonucu bir sonrakinin nedenidir. Bu yüzden tasnif tarihin doğasına aykırıdır. Ancak aynı zamanda bir zorunluluktur.