Tarihi olayla ilgili bilgi veren her türlü malzeme kaynak adını alır. Tarihi bilgilerin doğru ve güvenilir olması için kaynaklara başvurmak tarihçi için bir zorunluluktur. Kaynaklar bazı değişik kıstaslara göre sınıflandırılabilir:

OLUŞTUĞU DÖNEME GÖRE KAYNAKLAR :

1. Birinci elden kaynaklar : Tarihi olayın geçtiği dönemde ortaya çıkmış her türlü bulgudur.

2. İkinci elden kaynaklar : Tarihi olayın geçtiği dönemde ortaya çıkmamış her türlü bulgudur.

 

MALZEMENİN TÜRÜNE GÖRE KAYNAKLAR :

1. Yazılı kaynaklar: Üzerinde yazı olan her şey önce yazılı kaynaklar grubuna girer. Örneğin paralar, kitabeler, mühürler

2. Sözlü kaynaklar: Olayı yaşamış birisi bu kaynak grubuna girer. Bunun yanında sözlü olarak ortaya çıkan anonim ürünler destan, türkü, koşuk, sagu v.b de bu gruba girer.

3. Kalıntılar: Yazısız her türlü kalıntıdır. Çanak, çömlek, silah v.s.

4. Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar: Mağara resimlerinden video görüntülerine kadar her türlü kaynak bu gruptadır.