TARİH ARAŞTIRMALARINDA BİR TARİHÇİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Tarihçi her şeyden önce OBJEKTİF – NESNEL ( Olaylara kendi kişisel görüşünü katmamak ) olmak zorundadır.
  • Bir tarihi olayın tüm yönleriyle ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için olayın üzerinden belirli bir zaman geçmesi gerekir.
  • Tarihçi olayı bugünün değil; olayın geçtiği dönemin koşullarına göre değerlendirmek zorundadır.

DİKKAT : bunu yapamayan bir tarihçi Tarihsel Anakronizm yaşıyor demektir.

  • Tarihçi araştırmasında mutlaka Belgelere dayanmak zorundadır.
  • Tarihi olayın YER ve ZAMANI mutlaka bilinmelidir.
  • Tarihçi olaylar arasında NEDEN-SONUÇ ilişkisi kurmak zorundadır.