Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol
Konu 6: Ordu - Millet Türkler
Ordu-Millet Türkler
Ordu-Millet Türkler
 • Türkler çocuklarının, yaşadıkları coğrafi ortamın sertliği, çevrelerinin düşmanlarla çevrili olması nedeniyle küçük yaştan itibaren birer asker gibi yetişmelerine özen göstermiş ve onları her türlü zorluğa hazırlamışlardır.
 • Türkler için askerlik küçük yaştan itibaren normal hayatın bir parçasıydı.
 • Toplumun eğlenceleri, yaptıkları sporlar hep savaşa hazırlık için birer antrenman niteliğindeydi.

Ordu-Millet Anlayışı : Türklerde Askerlik özel bir meslek sayılmazdı. Savaş zamanında eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Yani millet her an savaşa hazır bir ordu idi. Buna gerektiğinde kadınlar bile dahildi.

Onlu sistem :

 • Büyük Hun hükümdarı Mete han Türklerdeki ilk düzenli ordu sistemini kurmuştur.
 • Onun ilk düzenli Türk ordusunu kurduğu tarih MÖ 209 Bugünkü kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.
 • Mete Han tarafından kurulan bu ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır.
 • Bu sistem günümüzdeki tüm ordu teşkilatlarına örnek olmuştur.
 • Onlu sistemde ordu, onluk, yüzlük, binlik, onbinlik ( Tümen ) gruplara ayrılır.
 • Bu gruplar emir komuta zinciri ile birbirine bağlıdır.

Bu sistem Türk ordularına;

 • Disiplinli olma
 • Organizasyon
 • Hızlı hareket kabiliyeti kazandırmıştır.

Türklerin kullandığı savaş taktikleri :

 • Turan taktiği ( Kurt kapanı, hilal taktiği )

Bu taktik Türklerin tarihta pek çok defa uyguladığı ve defalarca onları zafere ulaştıran bir taktiktir. ( Malazgirt savaşı, Mohaç savaşı v.s. ) bu taktiğe göre ordu 3 bölüme ayrılır. ordunun sağ ve sol kanatları savaşa girmeyip savaş alanına gizlenirler. merkez kuvvetler savaşa başlar. yenilmiş gibi yaparak kanatların gizlendiği yere kadar geri çekilir. ( Sahte Ricat ). düşmanın kapana girdiğini anladıklarında merkez kuvvetler tekrar saldırıya geçerken kanatlarda düşmanı arkasından çevirerek bir çember içine alır. böylece düşmanın sayısal üstünlüğünün hiç bir anlamı kalmaz

DİKKAT : Bu taktiğin uygulanabilmesi için;

 1. Son derece düzenli ve disiplinli bir ordu ( onlu sistem )
 2. Hızlı hareket kabiliyeti ( AT ) gereklidir.
 • Keşif seferleri
 • Yıpratma saldırıları
 • Pusu

NOT : Türklere savaşlarda büyük avantaj sağlayan en önemli etken AT’tır. kullanılan taktiklere baktığımızda yine AT'ın yarattığı üstünlüğü sonu a kadar kullandıklarını görüyoruz.

Türklerin kullandıkları silahlar :

Türkler Kılıç, Kalkan, Mızrak, Kargı, balta, ok gibi Orta Çağ'a özgü tüm silahları kullanmışlardır. Ancak özellikle savaşlarda fark yaratmalarını sağlayan silahları okları ve yaylarıdır. çok uzun mesafelere ok atabilen Türk atçıları bunu at üstünde, hatta geriye dönerek yapabilmekteydi. Bu arada Mete Han tarafından icat edilen ıslık çalan oklar özellikle düşmanın maneviyatını bozması açısından çok faudalı olmuştur. Ayrıca Türkler tarafından at üstünde ustalıkla kullanılan yay biçimli, nispeten daha kısa ve hafif kılıçları da unutmamak gerekir.