• Atatürk döneminde ekonominin temel hedefi milli ve bağımsız olmaktır.
  • Ticaret konusunda da bu amaçla çok önemli adımlar atılmıştır.

DİKKAT: Ekonomik bağımsızlık için atılan adımlar öncelikle MİLLİYETÇİLİK ilkesinin gereğidir. Devletçilik ilkesi ile karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Ekonomi alanında yapılan tüm inkılâplar devletçilik olmayabilir.

 

Atatürk döneminde ticaret alanında yapılan başlıca inkılâplar

  •  Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece Ekonomimizin bağımsızlığı için en büyük engel ortadan kalktı.

DİKKAT: Kapitülasyonların kaldırılması, Atatürk ilkelerinden MİLLİYETÇİLİK ilkesi ile ilgilidir.

NOT: Ayrıca Lozan Barış Antlaşmasında Duyun-u Umumiye’de (Genel Borçlar İdaresi) kaldırıldı. Ticaret alanı ile ilgili olmasa da ekonomik bağımsızlığımızı sağlayan bir diğer gelişmedir ve dolayısıyla MİLLİYETÇİLİK ilkesi ile ilgilidir.

  • Özel girişimciye kredi sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk özel bankası olan Türkiye İş Bankası kuruldu.

DİKKAT: İş bankası özel bir bankadır. Dolayısıyla Devletçilik ilkesi ile ilgili değildir. Cevap yine MİLLİYETİÇİLİK olmalıdır.

  • 1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla Türk karasularında gemi işletmesi hakkı sadece Türk denizcilerine verilmiştir.

DİKKAT: Kabotaj Kanunu da MİLLİYETİÇİLİK ilkesi ile ilgilidir.

DİKKAT: 1 Temmuz günü ülkemizde hala Kabotaj ve Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaktadır. 

  • 1929 yılında Türk üreticisini koruyacak gümrük tedbirleri alındı.

DİKKAT: önce MİLLİYETÇİLİK ilkesi ile ilgili, ikinci dereceden DEVLETÇİLİK ilkesi ile de ilgilidir.

  • 1930’da Türk parasının değerini korumak, Türk ekonomisine yön vermek amacıyla Merkez Bankası kuruldu.

DİKKAT: önce MİLLİYETÇİLİK ilkesi ile ilgili, ikinci dereceden DEVLETÇİLİK ilkesi ile de ilgilidir.