Atatürk döneminde tarım politikası

 • Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın %80’i tarımla geçimini sağlayan köylülerden oluşuyordu. Türkiye tam anlamıyla bir tarım toplumuydu.
 • Ancak tarım, eski metotlarla ve son derece verimsiz yapılmaktaydı.
 • Tarımda makineleşme neredeyse sıfırdı.
 • Çiftçi ürününü pazarlamakta zorluklar yaşıyordu.
 • Atatürk tarım konusuna büyük önem vermiştir. Onun “Köylü milletin efendisidir.” Sözü tarımın ve köylünün, ülke için ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Atatürk döneminin tarım politikası şu hedeflere göre şekillenmiştir:

 • Köylünün kullanacağı tarım araçlarını artırarak tarımda makineleşmeye geçmek,
 • Ülkeyi, iklim, su imkanları, verimlilik açısından bölgelere ayırmak,
 • Bu bölgelerde kurulacak üretim çiftlikleri ile, köylüye hangi ürünü nasıl üretecekleri konusunda rehberlik etmek,
 • Topraksız çiftçi bırakmamak, (toprak reformu)
 • Köylüyü rahatlatacak önlemler almak, (Aşar vergisini kaldırmak)
 • Köylünün ürettiği ürünü pazarlayabileceği imkânlar sumak ve kooperatifleşmeye özendirmek.

 

 Atatürk döneminde tarım alanında yapılan başlıca İnkılâplar

 

 • 1925’te sadece çiftçiden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı.

DİKKAT: Aşar vergisi sadece köylüden alınan bir vergidir. Köylü ve kentli herkesi eşit hale getirdiği için bu inkılâp Atatürk ilkelerinden Halkçılıkla ilgilidir.

 • 1925’te Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. Atatürk Anakara’nın bataklık olan bir bölgesini özellikle seçti. Burada bir şey yetişmez diyenlere modern tarım yöntemlerini uygulamalı olarak göstermeyi amaçladı. Bu çiftlik modern tarım yöntemlerinin uygulandığı ilk örnek oldu.

DİKKAT: Atatürk Orman Çiftliği çağdaş tarım metotları ile ülke tarımına örnek olduğu için Atatürk ilkelerinden en çok İNKILÂPÇILIK ilkesi ile ilgilidir.

 • 1926’da tütün tekellerini elinde bulunduran reji idaresinin (bedeli verilerek) imtiyazları elinden alındı.

DİKKAT: Bu İnkılâp ekonomimizi bağımsız hale getirmeyi amaçladığı için MİLLİYETÇİLİK, satın alan devlet olduğu için DEVLETÇİLİK ilkesi ile ilgilidir.

 • Köylüye ucuz kredi verebilmek için Ziraat Bankası olanakları artırıldı. (Atatürk ilkelerinden HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir.)
 • Köylüye kooperatifi özendirmek amacıyla tarım kredi kooperatifleri kuruldu. (Atatürk ilkelerinden HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir.)
 • Tarımda bilimsel araştırmalar yapılabilmesi için yüksek ziraat enstitüsü kuruldu. (Atatürk ilkelerinden HALKÇILIK ve İNKILÂPÇILIK ilkeleri ile ilgilidir.)
 • 1929’da topraksız çiftçiye toprak verilmesi hakkında kanun çıkartılarak tarım reformu için ilk adım atıldı. Ancak Atatürk’ten sonra devamı gelmedi. Reform tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. (Atatürk ilkelerinden HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir.)