İnkılâpların amacı:

  • Batı ile daha kolay ilişki kurabilmek
  • Batı ile kurulan ticari, resmi, sosyal ilişkileri kolaylaştırmak
  • Osmanlı döneminde yaşanan karışıklığa son vermek

Yapılan Başlıca İnkılâplar:

  • 26 Aralık 1925’te eskiden kullanılan Hicri ve Rumi takvim yerine Miladı takvime geçilmiştir. Bu takvim 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başladı.
  • Aynı gün, alaturka saat sistemi yerine, uluslararası saat sistemi uygulandı.
  • 1928’de Milletler arası rakamlar kabul edildi.
  • 1931’de arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilogram kullanıldı.
  • 1935’te cuma günü olan hafta tatili pazar gününe alındı.