• Üniversitelerin özerk olması gerektiği için, Cumhuriyet bir süre darülfünun’a müdahale etmedi.
  • Bu kurumun, yeni eğitim sistemine ve Cumhuriyetin ihtiyaçlarına ayak uydurması beklendi.
  • Ancak Darülfünun bu konuda pek de çaba sarf etmeyince kapatıldı.
  • Onun yerine İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURULDU.(1933)
  • Üniversitenin kuruluşunda yabancı akademisyenlerden yardım alındı.
  • Bunların başında İsviçreli pedagoji uzmanı Albert Malşe gelmektedir.
  • Yeni oluşturulan Üniversite çağdaş ve milli bir eğitim sistemi benimsedi.

DİKKAT: Üniversite reformu Atatürk ilkelerinden en çok İNKILÂPÇILIK ile ilgilidir.

Eğitim alanında yapılan diğer inkılâplar,

  • 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.
  • 1936’da Ankara’da Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu.