• 1930’da Belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.
  • 1933‘de Köy ve Mahallelerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme hakkı verildi.
  • 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

NOT: Türk Kadınlarına siyasi haklar, hukuk sistemlerini örnek aldığımız pek çok Avrupa ülkesinden bile önce verilmiştir.

DİKKAT: Kadınların yönetime katılması milli egemenliği gerçekleştirme yolunda atılan önemli adımlardan birisidir.(Katılım ilkesi) Bu yüzden Atatürk ilkelerinden en çok CUMHURİYETÇİLİK ilkesi ile ilgilidir. Ayrıca kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağladığı için ikinci dereceden HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir.

NOT: Katılım ilkesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Çok partili hayata geçiş denemeleri

DİKKAT: Kadınlara siyasi haklar verilmesi hem Siyasal alanda yapılan inkılâplardan birisidir. Hem de toplumsal alanda yapılan inkılâplardan birisidir.