• Mustafa Kemal’in eski silah arkadaşları olan Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele ve Adnan Adıvar tarafından, Mustafa Kemal’e muhalefet  amacıyla kurulmuştur.
 • Partinin genel başkanı Kazım Karabekir’dir.
 • Partinin kurulmasında Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla olan görüş ayrılıkları etkili olmuştur. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra başlayan köklü İnkılâplar konusunda görüş ayrılığı yaşamışlardır.
 • Bu görüş ayrılığını Rauf Orbay’ın bir açıklaması yeterince anlatır: “Benim babam Padişahın ekmeği ile büyüdü. Ben de Padişahın ekmeği ile büyüdüm. Ben nankör değilim.”
 • İlginç olan ise partinin isminin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olmasıdır. Yani ilerici Cumhuriyet Partisi
 • Parti, ekonomi konusunda Serbest (Liberal) ekonomiyi savunmuştur.
 • 1924’te halifeliğin kaldırılması ile birlikte ülkede ‘din elden gidiyor’ tartışmalarının olduğu bir dönemde açılan parti, programına “parti dini inançlara saygılıdır.” İbaresini koymuştur. Ayrıca ilk şubesini Urfa’da açmıştır.

BU DURUM; partinin laiklik ilkesinden yoksun olduğunun göstergesidir.

NOT: Partinin açılış sürecinde TBMM, çıkardığı bir kanunla askere siyaset yasağı getirdi.

Böylece;

 • Ordunun siyasete bulaşması engellenmiş oldu. (Cumhuriyetçilik)

 • Muhaliflerin arkasındaki ordu gücünü ellerinden almış oldu.

 

ŞEYH SAİT İSYANI

Nedenleri

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın açılmasıyla gerilen siyasi ortam.
 • Halifeliğin kaldırılmasından itibaren başlayan “Din elden gidiyor.” propagandası.
 • İngiltere’nin, Musul nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderdiği ajanlar.

NOT: Şeyh Sait, yakalandıktan sonra bunu mahkemede itiraf etmiştir. Ona isyanını destekleyeceklerini ve bölgede bağımsız bir Kürt devleti kuracaklarını söylemişlerdi.

 

İsyan:

 • Piran köyünde başlayan isyan, bölgedeki bazı aşiretlerin de katılımıyla kısa sürede büyüdü.
 • Fethi Okyar başbakanlığında ki hükümet, ciddi tedbirler almakta gecikince Güneydoğu Anadolu’nun büyük kısmına yayıldı.
 • Fethi Okyar hükümeti istifa etti. Yerine İsmet İnönü başbakan oldu.
 • Meclis’te TAKRİR-i SÜKÛN Kanunu kabul edildi.
 • Bu kanun, İsyanı bastırmak için hükümete sert tedbirler alma yetkisi veriyordu.
 • Bölgeye ordu birlikleri sevk edildi. İsyancılar çember içine alınarak, isyan bastırıldı.
 • Şeyh Sait yakalandı. Beraberindeki 46 kişi ile birlikte çıkarıldıkları İSTİKLAL MAHKEMESİNDE idama mahkûm edildiler.

DİKKAT: Şeyh Said İsyanı, demokrasi tarihimizin ikinci; (Birincisi 31 Mart vakası) Cumhuriyet tarihimizin ilk gerici nitelikli isyanıdır.

 

Şeyh Sait İsyanının Sonuçları

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, siyasi ortamı “Din elden gidiyor.” Tartışmaları ile için gerdiği için. Böylece İsyanın çıkmasında ki rolü nedeniyle Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanılarak mevcut hükümet tarafından kapatılmıştır.

 • Bu isyan sonrasında Tekke ve Zaviyeler kapatılır. Mustafa Kemal ünlü konuşmalarından birini bu isyan sebebiyle yapmıştır: “Efendiler ve Ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.”
 • Şeyh Said İsyanı sebebiyle Türkiye Musul’a saldırıp ele geçirme fırsatını kaçırdı. Bu sebeple 1926’da Ankara Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmaya göre,

 • Musul Irak’a ait olacak.
 • Musul bölgesinden elde edilen petrolün %10’u 25 yıl boyunca Türkiye’ye verilecek.

 SONUÇ OLARAK:

 • Türkiye’nin çok partili yaşama geçmesi için erken olduğu,
 • Bunun için gereken siyasi olgunluğa henüz ulaşamadığı anlaşılmıştır.
 • Böylece ilk çok partili hayata geçiş denememiz başarısızlıkla sonuçlanmıştır.