• Demokratik yönetimin olmazsa olmazı siyasi partilerdir. Birbirinden farklı fikir ve istekleri benimseyen siyasi partiler halkın görüş ve isteklerinin yönetime yansımasına ortam hazırlamaktadır.
 • Bu amaçla, Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası’nı kendisi açmıştır.
 • Aşağıda demokrasinin temel ilkeleri yer almaktadır. Bu ilkelere sahip olan, uygulayabilen demokrasiler, daha iyi işleyen demokrasilerdir.
 • Demokrasiyi daha ideal hale getiren her türlü düzenleme ise bize CUMHURİYETÇİLİK ilkesini vermelidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK döneminde, ülkemizde çok partili hayata geçebilmek için iki girişim olmuştur:

 • 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası

Demokrasinin ilkeleri,

Çoğulculuk:

 • Bir ülkede, birden fazla görüşün temsil edilmesi demektir. Bir demokraside ne kadar fazla sayıda görüş dile getirilir ve temsil edilirse demokrasi o kadar ideal hale gelir. Yani ne kadar fazla Siyasi parti var ise o kadar iyi demokrasi vardır.
 • Çok partili yaşama geçme gerekliliği Çoğulculuk ilkesinin bir gereğidir.

Çoğunluk:

 • Çoğunluğun istediğinin olması demektir. Herkesin istediğinin olması demokrasilerde imkansızdır. Vatandaşların çoğunluğunun istediğinin olması demokrasiler için gereklidir.
 • Örneğin ülkemizde 1946’ya kadar uygulanan 2 dereceli seçim sistemi, çoğunluk ilkesine aykırı bir durum yaratabileceği için demokratik bir uygulama değildir.

NOT: İki dereceli seçim sistemi: Önce halk bir seçim yapıyor ve milletvekillerini seçecek kişileri seçiyor. İkinci aşamada seçilen bu kişiler, meclise girecek milletvekillerini seçiyor.

Katılım:

 • Ülkede yaşayan insanların mümkün olduğu kadar çoğunun demokratik sürece katılımı gerekir. Yani, ne kadar fazla sayıda vatandaş o kullanırsa demokrasi o kadar iyi işliyor demektir.
 • Örneğin, seçmen yaşının 22’den 18’e düşürülmesi daha fazla sayıda insanı seçime kattığı için daha demokratik bir uygulamadır. Yukarıda söylediklerimizi unutmayalım: Demokrasiyi daha iyi hale getiren her türlü düzenleme CUMHURİYETÇİLİK ilkesi ile ilgilidir.
 • Aynı şekilde, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, toplumun yarısını seçim sürecine kattığına göre yine CUMHURİYETİÇİLİK ilkesi ile ilgilidir.

Seçimler ve Temsil

 • Herkesin aynı anda devlet yönetimi işi ile ilgilenmesi mümkün olmadığı için, uygulanabilen demokrasi çeşidi TEMSİLİ DEMOKRASİ‘dir. Yani insanlar seçimler yoluyla kendilerini temsil edecek Milletvekilini (Mebus) seçip, meclise göndermesi gerekir. Bunu yaparken hiç bir müdahalenin olmaması gerekir. Seçimlerin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için ise GİZLİ OY, AÇIK TASNİF esastır.