Ankara’nın Başkent ilan edilişinin sebepleri

  • 6 Ekim 1923’te İstanbul İtilaf Devletleri tarafından boşaltıldı. İstanbul’un boşaltılması üzerine devlet merkezi sorunu ortaya çıktı.
  • Başta Emperyalist güçler olmak üzere, herkesin beklentisi yeni devletin Başkentinin İstanbul olacağı yönündeydi. Ankara, İstanbul’la kıyaslandığında büyükçe bir köy ölçeğindeydi.
  • Ancak, Ankara şehri ve şehir halkı, Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM’ne ve Mustafa Kemal’e kucak açmıştı.
  • Ankara, bir şehir olmaktan çok Emperyalizme ve Saltanata karşı girişilen mücadelenin sembolü olmuştu.
  • Ankara’nın Güvenlik ve stratejik açıdan da avantajları vardır. Anadolu’nun ortasında yer almaktadır.
  • Ayrıca Lozan Barış Antlaşması’nda İstanbul bize verilmiştir. Ancak Boğazların kontrolü bizde değildir. Türkiye Boğazların her iki yakasında 20’şer kilometrelik bir bölümü askerden arındırmayı kabul etmiştir. Bu da İstanbul için önemli bir güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı

  • 13 Ekim 1923’te çıkarılan bir kanunla Ankara, hukuksal olarak devlet merkezi haline geldi.

NOT: Ankara Başkent ilan edildiğinde bozkırın ortasında büyükçe bir köy görünümündedir. Atatürk’ün ifadesi ile: “Türkün imkânsızı mümkün kılan gücünü bir kere daha dünyaya göstermek istedim.”