DİKKAT: Balkan Antantının, Ortadoğu’ya uyarlanmış şeklidir. Hem ortaya çıkış sebebi, hem de içeriği aynıdır.

 

Sadabat Paktı’nın Ortaya Çıkışı

 • 1933 yılından itibaren faşist İtalya’nın ve Nazi Almanya’sının hızla silahlanması dünya barışını tehdit etmeye başladı.   
 • Özellikle İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da çıkarları vardı.
 • Bu tehdit Orta doğuda sınır komşusu olan, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan’ın aralarındaki küçük anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak yakınlaşmasına sebep oldu.
 • Böylece 1937’de Sadabat Paktı imzaladı.

Sadabat Paktı’na Katılan Devletler

 • Türkiye
 • İran
 • Irak
 • Afganistan

 

Sadabat Paktı’nın İçeriği

 • Sadabat Paktı ile bu dört devlet, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye,
 • İç işlerine karışmamaya ve
 • Birbirlerine yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi davranacaklarına söz vermişlerdir.

Sonuç olarak;

 • Türkiye, İran, Irak, Afganistan sınırlarını güvence altına almış oldular. 

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ:

 • Türkiye, Doğu sınırını güvence altına almıştır.

DİKKAT: Sadabat Paktı, bir ittifak antlaşması değildir. Bir dostluk antlaşmasınıdır. Yani Pakta imza atan devletler, birlikte savaşa girmeye söz vermezler. Birbirlerinin dostu olduklarının, karşılıklı sınırlarından emin olabileceklerinin güvencesini verirler.

DİKKAT: Sadabat Paktı’na Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunundan dolayı Suriye katılmamıştır.