Lozan Barış Antlaşmasına göre;

 • Boğazlardan geçiş için uluslararası bir komisyon görevliydi.
 • Ayrıca Türkiye Boğazların her iki yakasında 20’şer kilometrelik kısımda asker bulundurmamayı kabul etmişti.

Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izlemesi,

 • İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ve
 • Almanya’nın Versay Antlaşmasında askersiz bölge olarak kabul edilen Ren bölgesine asker sokması,
 • Türkiye’yi bu konuda harekete geçirdi. Çünkü Herhangi bir savaş çıkması durumunda Boğazlar savunmasız durumdaydı.
 • Boğazların tehlikede olduğunu ilgili devletlere bir nota ile bildiren Türkiye, bu konuda bir komisyon toplanmasını istedi.
 • 20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

 

Bu sözleşmeye göre,

 • Boğazlar komisyonu kaldırılarak görev ve yetkileri Türkiye’ye verildi.
 • Türkiye, boğazların iki yakasında asker bulundurabilecekti.
 • Türkiye savaşa girerse ya da savaş tehlikesi ortaya çıkarsa boğazları istediği gibi kapatabilecekti.
 • Ticaret gemileri boğazdan serbestçe geçebilecek savaş gemilerine sınırlandırılmalar konulacak.

ÖNEMİ

 • Boğazlar üzerindeki Türkiye egemenliği kayıtsız şartsız kabul edildi.
 • Boğazlar meselesi Montrö ile Misak-ı Millî’ye göre çözümlendi.
 • Doğu Akdeniz’deki durumumuz güçlenmiş milletler arasındaki statümüz artmıştır.