• 1933 yılından itibaren faşist İtalya’nın ve Nazi Almanya’sının hızla silahlanması dünya barışını tehdit etmeye başladı.
 • Almanya’nın Doğu Avrupa’da, İtalya’nın Balkanlarda çıkarları ve emelleri vardır. Bu tehdit Balkan devletlerinin aralarındaki küçük anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak yakınlaşmasına sebep oldu.
 • 1930’dan itibaren Türkiye ile Yunanistan arasında iyi ilişkiler kurulmaya başlandı.  1933’te anlaşan bu iki ülke yanına Yugoslavya ve Romanya’nın katılmasıyla 1934’te Balkan Antantı imzalandı.

Balkan Antantına;

 • Türkiye,
 • Yunanistan,
 • Yugoslavya ve
 • Romanya katılmıştır.

Balkan Antantı’yla;

 • Balkan Devletleri birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye,
 • İç işlerine karışmamaya ve
 • İçlerinden birine yapılan saldırıya kendilerine yapılmış gibi davranacaklarına söz vermişlerdir.

Sonuç olarak;

 • Balkan Devletleri sınırlarını güvence altına almış oldular.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ:

 • Türkiye, Balkan Antantı’yla batı sınırını güvence altına almıştır.

 

DİKKAT: Balkan Antantı, bir ittifak antlaşması değildir. Bir dostluk antlaşmasınıdır. Yani Antanta imza atan devletler, birlikte savaşa girmeye söz vermezler. Birbirlerinin dostu olduklarının, karşılıklı sınırlarından emin olabileceklerinin güvencesini verirler.              

Balkan Antantına katılmayan balkan devletleri;

 • Arnavutluk, İtalya’nın baskısından dolayı,
 • Bulgaristan, yayılmacı bir politika izlediğinden dolayı,
 • Makedonya ise Yunanistan ve Yugoslavya ile sorun yaşadığından katılamamıştır.

Balkan Antantı,

 • II. Dünya Savaşı’yla geçerliliğini kaybetmiştir.