• Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam), Wilson ilkeleri gereği, Paris Barış Konferansında kurulmuştu.
  • Kuruluş amacı devletlerarasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmekti.
  • Ancak Cemiyet uluslar arası barıştan çok başta İngiltere olmak üzere büyük devletlerin çıkarlarına hizmet ediyordu.

1930’lara gelindiğinde Dünya hızla yeni bir savaşa doğru gitmekteydi.

  • I. Dünya Savaşından yenilgi ile çıkmış Almanya’da Nazi partisi ve Hitler iktidarı ele geçirmişti.
  • Savaştan galip çıkmasına rağmen umduğunu bulamamış İtalya da ise Faşist parti ve Mussolini iktidarı ele geçirmişti.
  • Almanya ve İtalya hızla silahlanıyor, saldırgan politikalar izliyordu.

Türkiye,

  • Milletler Cemiyeti’nin uluslararası barış yerine büyük devletlerin çıkarına göre hizmet eden bir kuruluş olduğunu biliyordu.
  • Ancak, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Anlayışı gereği bu cemiyete üye olmaya karar verdi.
  • Türkiye, Cemiyete başvuru yapmayıp davet edilmiştir. Ve bu cemiyete davet ile giren tek ülkedir.
  • Yunanistan’ın desteği ve İspanya’nın teklifi ile 1932’de katıldı.