• Lozan Barış Antlaşması’nda İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türkleri dışında kalan Türk ve Rum nüfusunun karşılıklı mübadelesi (yer değiştirmesi) kararlaştırılmıştır.
  • Yunanistan’ın sürekli anlaşmazlıklar çıkarması sorunun çözümünü getirmiyordu.

 

Nüfus mübadelesi konusunda anlaşmalığa sebep olan iki konu vardır.

1. İki ülkenin daha yeni savaştan çıkmış olması.

2. Etabli sorunu: Türkiye, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelen Rumların İstanbul’un yerli (Yerleşik/Stabil) Rumlarından olmadığını, dolayısıyla mübadeleye dâhil edilmeleri gerektiğini ileri sürüyordu. Yunanistan ise İstanbul’daki tüm Rumların İstanbul’da kalması gerektiğini ve mübadelenin dışında tutulması gerektiğini savunuyordu.

  • Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler,1930 yılında Yunanistan başbakanı Venizelos’un Türkiye’yi ziyareti ile yumuşamış; bu yumuşamanın hemen ardından da mübadele gerçekleştirilmiştir.
  • 1930’da yerleşme tarihlerine ve doğum tarihlerine bakılmaksızın İstanbul Rumları ve Batı Trakya’nın tamamı mübadelenin dışında tutulmuş ve 1930’da nüfus mübadelesi uygulamaya konulmuştur.
  • 1930’da Yunanistan’la başlayan iyi ilişkiler, 1934’te Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı, Balkan Antantı’nın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
  • 1930’da Yunanistan’la başlayan iyi ilişkiler 1954’te Kıbrıs sorununa kadar sürmüştür.