• Lozan Barış Antlaşmasında Osmanlı Devleti’nin borçları, Osmanlı Devleti’nden ayrılan parçalara bölünmüştü.
  • Türkiye, üzerine düşen kısmı kâğıt para ile ve taksitler halinde ödemeyi kabul etmişti.
  • Ayrıca Duyun-u Umumiye kaldırılmıştı.
  • Osmanlı’dan kalan borçların ödenesi konusunda en büyük alacaklı olan Fransa ile 1928’de bir anlaşma yapıldı. Borçlar için bir ödeme planı yapıldı.     
  • Ancak, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, tüm Dünya gibi Türkiye’yi de etkiledi.
  • Bunun üzerine borçlarını erteleyen Türkiye, 1933’te yeniden bir anlaşma imzaladı. Osmanlı Devleti’nden kalan borçların son taksiti 1954’te ödendi.
  • Türkiye, Osmanlı Devleti’nden kalan borçları en iyi ve düzenli olarak ödeyen tek devlettir. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan hiç ödeme yapmamıştır.