• Lozan konferansında Türkiye’de İngiltere’de taviz vermeyince, Musul meselesi daha sonra İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelere bırakılmıştır.
  • Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca konu Milletler Cemiyeti’ne gitti.
  • Milletler cemiyeti, Musul’un Irak’a bırakılması kararını aldı. (İngiltere tarafından kurulan bu cemiyet, dünya barışından çok İngiltere’nin çıkarlarına hizmet etmektedir. Musul konusunda da İngiltere’nin istediği yönde karar vermiştir.)
  • Türkiye diplomatik yollardan problem halledemeyince Musul’a askerî harekât yapma planlarına başladı.
  • Tam bu sırada Şeyh Said Ayaklanması çıkınca zaman ve güç kaybedildi. Önemli bir fırsat kaçırılmış oldu.

NOT: Türkiye 1925 yılında Dünya’daki genel politik şartlardan dolayı daha kararlı ve daha saldırgan bir politika takip etmekten çekinmiştir.

  •  Sonuç olarak; Türkiye Milletler Cemiyeti’nin kararına uyarak Türkiye İngiltere arasında 1926 Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

1926 Ankara Antlaşmasına göre:

  • Musul ve Kerkük Irak’a bırakıldı.

  • Irak, Musul bölgesinden elde ettiği petrolün %10’unu 25 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’ne verecek.

 NOT: Musul, Misak-ı Millî’den verilen bir tavizdir.