• Mustafa Kemal Atatürk’e göre inkılâp: “Mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır.” diye tanımlamıştır.
 • Ayrıca Atatürk Türk İnkılâbı için : “Bu inkılâp kelimenin ilk anda işaret ettiği ihtilâl manasından başka, ondan daha geniş bir değişikliği ifade etmektedir.” Demiştir.
 • İnkılâpçılık, Çağdaşlaşmak, uygarlaşmak, yüksek uygarlık seviyesine çıkabilmek ve batılılaşmak için değişme, gelişme, yenileşmeye açık olmak demektir.
 • Kısacası çağdaş medeniyet yolunda yürüyebilmek için atılan her türlü adımdır.
 • Aynı zamanda inkılâpçılık, akılcı ve bilimsel düşünce demektir.

 

İnkılâpçılığın iki amacı vardır:

 • Geri kalmış kurumları kaldırmak.
 • Yerlerine çağdaş kurumlar getirmek.

Atatürk inkılâplarının ve inkılâpçılık ilkesinin esasları:

 • Evrenseldir.
 • Uygulanabilir.
 • Taklitçi değildir.
 • Gerçekçidir.
 • Akla ve bilime dayanır.

İnkılâpçılık ilkesi;

 • Atatürkçü düşünce sistemini dinamik hale getiren, böylece her zaman çağa ayak uydurmasını sağlayarak Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyan ilkedir.

 

Sorularda şu kavramlar karşımıza çıktığında bize inkılâpçılık ilkesini verir:

 • Çağdaşlaşmak.
 • Batılılaşmak.
 • Medenileşmek.
 • Akılcı ve bilimsel düşünce.
 • Devrimcilik

DİKKAT: Tüm Atatürk inkılâpları inkılâpçılık ilkesi ile mutlaka alakalıdır. Soruları çözerken doğrudan çağdaşlaşmak ve batılılaşmak adına atılan adımlar bize inkılâpçılık ilkesini verir.

 

İnkılâpçılık ilkesi doğrultusunda atılan belli başlı adımlar:

 • Türk Medeni Kanununun kabulü
 • Harf inkılâbı
 • İstanbul Üniversitesinin kurulması
 • Kılık-kıyafet düzenlemesi
 • Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklik