• Aslında Halkçılık ilkesi CUMHURİYETİÇİLİK ve MİLLİYETİÇİLİK ilkelerinin kaçınılmaz bir sonucudur.

Şöyle ki;

 • Demokrasi: Halkın, halk tarafından ve halk iradesi ile yönetilmesidir. Demokrasi demek cumhuriyet demektir.
 • Diğer yandan, Atatürk:”Türkiye Cumhuriyetini kuran, Türkiye halkına, Türk milleti denir.” Diyerek Türk milletini tanımlamıştır. Görüldüğü gibi Atatürk için millet ve halk eş anlamlıdır.

Halkçılık diyince ilk aklımıza gelmesi gereken kavram EŞİTLİKTİR.

 • Eşitlikten kast ettiğimiz ise, devletin gözünde hiçbir vatandaşın, bir diğerinden farkı olmaksızın eşit muamele görmesidir.
 • Eşitlik her açıdan geçerlidir. Örneğin, Kadın ile erkek arasında, Zengin ile fakir arasında, Köylü ile kentli arasında, İşçi ile patron arasında, Müslüman ile Hıristiyan arasında

DİKKAT: Halkçılığın, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri tarafından bütünlendiğini zaten yukarıda belirtmiştik. Devletin hangi dinden olursa olsun vatandaşına eşit muamelede bulunması açısından da LAİKLİK ilkesi ile bütünleşir.

 • Halkçılık ilkesinin benimsenmesi aynı zamanda “Sosyal devlet” anlayışını beraberinde getirir.

Sosyal devlet: kendi olanaklarından, vatandaşlarının eşit şekilde yararlanmasını sağlayabilen devlettir. Sosyal devlet, dengeli gelir dağılımını, sosyal güvenlik ve sosyal adaleti sağlamak zorundadır.

DİKKAT: “Sosyal devlet” anlayışı halkçılık ilkesi ile devletçilik ilkesinin ortak noktasıdır. Şöyle açıklayalım: vatandaşa sağlık hizmeti vermek için bir hastane açmak halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Bu hastanenin masraflarının devlet tarafından karşılanması devletçilik ilkesi ile ilgilidir.

 

Halkçılık ilkesi sorularda karşımıza iki şekilde çıkabilir:

1. Halkı eşit hale getirmeyi amaçlayan her türlü adım bize halkçılık ilkesini verir.

 • 1925’te Kılık-kıyafet Kanunu
 • 1925’te Aşar vergisinin kaldırılması
 • 1926’daTürk Medeni Kanunu
 • 1934’te Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • 1934’te Soyadı Kanunu

2. Sosyal devlet anlayışından hareketle atılan adımlar da bize halkçılık ilkesini verebilir.

Örneğin:

 • Millet Mekteplerinin açılması
 • Eğitimin parasız olarak devlet okullarında verilmesi
 • Herkese parasız sağlık hizmeti vermek için devletin bir hastane açması