Barış Konferansı ile ilgili Türkiye’yi bazı önemli meseleler beklemekteydi.

1. Konferans nerede toplanacak?

 • Türkiye, konferansın İzmir’de toplanmasını istiyordu.
 • Konferans İzmir’de toplanırsa Türkiye’yi Mustafa Kemal temsil etmek istiyordu.
 • Ancak karşı taraf böyle bir konferansın tarafsız bir yerde toplanması gerektiğini savunmaktaydı.
 • Türkiye, buna itiraz etmedi.
 • Böylece konferansın, tarafsızlığı ile ünlü İsviçre’nin Lozan kasabasında toplanmasına karar verildi.

2. Türkiye’yi konferansta kim temsil edecek?

 • Rauf Orbay bu konuda istekliydi. Mondros Ateşkesinin lekesini üzerinden temizlemek istiyordu.
 • Ancak diğer yanda Mudanya gibi diplomatik bir başarı denebilecek antlaşmayı imzalamış İsmet İNÖNÜ vardı.
 • İsmet Paşa bu konuda çok istekli olmamasına rağmen, Mustafa Kemal ona güveniyordu.
 • Sonuçta Dış İşleri Bakanı yapılan İsmet İnönü başkanlığında bir heyetin Lozan’a gönderilmesine karar verildi.

3. İtilaf Devletleri Lozan Konferansına Osmanlı Hükümetini de davet etmişti.

 • İtilaf Devletleri böylece iki taraf arasında görüş ayrılığı yaratmak ve bundan yararlanmak istiyordu.
 • TBMM hükümeti için bu kabul edilemezdi.
 • Buna izin vermemek için 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldı.

DİKKAT: İtilaf Devletlerinin bu tutumu, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile çelişmektedir. Çünkü Mudanya Ateşkesinde Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini kabul etmişlerdi.

NOT: Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Saltanatın kaldırılması

 

4. Türk Heyeti anlaşma için hangi konularda taviz verebilir? Hangilerinde asla taviz veremez?

Türk heyetinin asla taviz vermeyeceği iki konu:

A.Ermeni yurdu

B. Kapitülasyonlar

 

Konferansa Katılan Devletler:

 • İngiltere,
 • Fransa,
 • İtalya,
 • Yunanistan,
 • Romanya,
 • Japonya,
 • Yugoslavya,
 • Türkiye

Boğazlarla ilgili oturumlara katılmak üzere

 • Sovyet Rusya ve
 • Bulgaristan;

gözlemci devlet statüsünde

 • ABD yer almıştır.

I. Tur Görüşmeler 

 • 20 Kasım 1922’de başlayan Lozan Konferansı’nda İsmet İnönü’nün açılış konuşması çok önemlidir: “ Çok acı çektik, çok kan akıttık. Tek bir isteğimiz var: Bütün özgür uluslar gibi hür ve bağımsız olmak.”
 • Ancak Konferansa katılan devletler aynı fikirde değildi.
 • Bu yüzden, boğazlar, Musul, borçlar, kapitülasyonlar ve Karaağaç sorunları nedeniyle sonuca ulaşamadığı için görüşmeler 4 Şubat 1923’te kesildi.

Görüşmelere verilen arada;

 • Türk orduları boğazlar ve Musul üzerine yürümeye hazırlandı.
 • Durum gergindi ancak yeni bir savaşı hiçbir taraf istemiyordu.
 • Lozan’a ara verilen dönemde İzmir I. İktisat Kongresi’ni toplayan Türkiye, gerekirse ekonomik bağımsızlık için savaşacağını duyurdu. (Misak-ı İktisadi) 

NOT: Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: İzmir İktisat Kongresi 

II. Tur Görüşmeler

 • 23 Nisan 1923’te ikinci tur görüşmeler başladığında İtilaf Devletleri daha uzlaşmacı bir tutum içine girmişlerdir.
 • Çok çetin geçen görüşmeleri ardından 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır.