• Sakarya zaferinden sonra TBMM’nin ortadan kaldırılamayacağını anlayan Yunanlılar, Afyon-Eskişehir hattına geri çekildiler. Bu bölgedeki mevzilerini güçlendirerek savunma hatları oluşturmaya başladılar.
 • Buna karşılık Türk ordusu işe düşmanı yurttan tamamen atabilmek için taarruz hazırlıklarına hız verdi.
 • Mustafa Kemal’in başkomutanlık süresinin bitmesi üzerine, TBMM bu süreyi 3’er aylık dilimlerde birkaç kez daha uzattı. Ardından da süresiz olarak uzattı.
 • Yaklaşık bir yıl boyunca süren hazırlıklar sonunda, savunma yapacak Yunan ordusuna denk bir kuvvet meydana getirilebildi.
 • Türkiye’nin klasik bir cephe savaşına harcayacak ne gücü ne de zamanı vardı. Buna göre bir plan yapıldı.

Türk ordusunun taarruz planı,

 • Düşmanı şaşırtıp hızlı sonuç almak üzere kurulmuştu.
 • Bunun için düşmanı en son beklediği yerden, savunma hattının merkezinden vurmak üzerine kurulmuştur.
 • Planın başarılı olabilmesi için büyük bir gizlilik gereklidir.
 • Düşman son ana kadar asıl sonuç alıcı saldırının nereye yapılacağını anlamamalıdır.
 • Dumlupınar yönüne doğru baskın biçiminde başlayacak olan taarruz, bir meydan muharebesine dönüştürülecek ve düşman kuvvetleri tamamen yok edilecekti.

Büyük Taarruz

 • 26 Ağustos günü düşmanın sağlamlaştırılmış cepheleri yarıldı.
 • Mevzilerini bırakıp kaçan düşman ordusu, Dumlupınar’da kuşatılarak 30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Meydan Muharebesi’yle yok edildi.

DİKKAT: Başkomutanlık meydan muharebesi, Büyük taarruz’un son safhasıdır. Bizzat Başkomutan Mustafa Kemal tarafından yönetildiği için bu ismi almıştır.

 • Şimdi yapılması gereken, tamamen bozulmuş şekilde kaçan düşmanın hem toparlanmasına izin vermemek, hem de kaçarken yenilginin acısını masum Türk halkına zülüm etmesini engellemekti.
 • Bunun izin hiç durmadan düşmanın kovalanması gerekiyordu.
 • Bu amaçla Atatürk tarihi sözlerinden birini daha söyledi: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
 • Türk ordusu 2 Eylül’de Uşak’a girdi. Yunan ordusu başkomutanı General Trikopis esir alındı.
 • 9 Eylül’de Türk süvarileri İzmir’e girdi. (İzmir’in Kurtuluşu)
 • 18 Eylül’de Batı Anadolu’da hiçbir Yunan askeri kalmamıştı.

Büyük Taarruzdan sonra;

 • Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanması İngiltere’nin işgal politikasını ve Orta Doğu’daki planlarını alt üst etti.
 • Büyük Taarruz’dan sonra Türk ordusunun Trakya’daki Yunan işgaline de son vermek için boğazlara yönelmesi Türk-İngiliz savaşını gündeme getirdiyse de İtilaf Devletleri Türk tarafının isteklerini kabul etmek zorunda kaldı.
 • Mudanya’da bir ateşkes antlaşması imzalandı ve sorunların barışçı yoldan çözümünün önü açılmış oldu.