İkinci İnönü Muharebesinin Nedenleri

 • Eskişehir üzerinden Ankara’ya ulaşmak.
 • I.İnönü’nün intikamını almak.
 • Sevr’i zorla kabul ettirmek.
 • TBMM’yi dağıtmak.

 

Muharebe 

 • Birliklerin komutası, yine Batı Cephesi komutanı İsmet İnönü’dedir.
 • Yunanistan’ın I. İnönü Muharebesi’nin yenilgisini unutturarak İngilizlerin desteğini devam ettirmek istemektedir.
 • I. İnönü Muharebesinde, Türkleri fazla hafife almışlardı. Bu kez daha iyi hazırlıklarla yine aynı mevzilere saldırdılar.
 • Ancak yine başarılı olamayarak geri çekilmişlerdir.

Bu başarıdan sonra Mustafa Kemal,

İsmet İnönü’ye gönderdiği telgrafta: “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makûs talihini de yendiniz.” Demiştir.

NOT: Bu savaş sırasında Yunan ordusu geri çekilirken Türk ordusu saldırmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Bu da Türk ordusunun henüz taarruzda gücü olmadığının göstergesidir.

NOT: II. İnönü Muharebesi, Batı cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan ikinci zafer ve yapılan ikinci savunma savaşıdır.

 

II. İnönü Muharebesinin Sonuçları

 • Yunanlılar mevcut işgal kuvvetleri ile Anadolu işgalinin başarıya ulaşmayacağını anlayarak yeniden hazırlıklara girişti. İngiltere’den büyük miktarda borç alarak Yunanistan’dan yeni birlikler getirdiler.
 • İtalyanlar, Anadolu’da işgal ettiği yerleri terk etmeye başlamıştır.
 • Fransızlar, görüşmelere başlamak için Ankara’ya temsilci göndermişlerdir.