• I.İnönü zaferinden sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları iyice artmıştır.
 • Batı Anadolu kendisine verilmediği için küstürülmüş olan İtalya,
 • Güney cephesinde umduğunu bulamayan Fransa, Yunanlıların aldığı yenilgi üzerine, böyle bir konferansın toplanmasını istemişlerdir.
 • İngiltere ise Yunanlılara yeni bir saldırı için zaman kazandırmak istemiştir.
 • Sonuçta, Londra Konferansı yapılmıştır.

Yukarıdaki özel sebepler yanında,

 • İtilaf Devletleri’nin asıl amacı Sevr’i yumuşatarak Türklere kabul ettirmektir.

TBMM’nin konferansa katılma sebepleri

 • TBMM bu konferanstan bir sonuç çıkmayacağını biliyordu.
 • Konferansa gitmekle İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınacağı için,
 • İtilaf Devletleri’nin “Türkler barış istemiyor.” diye propaganda yapmasını engellemek için ve
 • Türk milletinin haklı davasını ve Misak-ı Milli’yi tüm dünyaya duyurmak için konferansa katılmıştır.

NOT: İtilaf devletleri TBMM hükümetini resmen tanımamak için başlangıçta Osmanlı hükümetini çağırmış ve yanında TBMM’den temsilci getirmesini istemiştir. TBMM ise ya doğrudan davet edilmesini ya da konferansa katılmayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine İtilaf devletleri TBMM’yi doğrudan davet etmek zorunda kalmıştır.

KONFERANS

 • İtilaf Devletleri konferansta görüş ayrılığı çıkarmak için hem TBMM’yi hem de İstanbul Hükümeti’ni çağırmıştır.
 • Osmanlı Devleti adına Tevfik Paşa’ya söz verildiğinde; “Söz milletin gerçek temsilcilerinindir.” Diyerek sözü, TBMM’ye bırakmıştır.

Bu durum;

 • İstanbul Hükümetinin TBMM’yi milletin gerçek temsilcisi olarak saydığı anlamına gelir.
 • Bu davranış, İstanbul hükümeti ve Padişahın TBMM ile girdiği mücadeleyi kaybettiğini kabul etmesi anlamına gelir. Böyle yaparak TBMM ile iyi ilişkiler kurmak ve onun kuracağı yeni düzende yerini almak istemektedir.
 • Ayrıca bu sayede itilaf devletlerinin görüş ayrılığı yaratma planı da suya düşmüş olur.

İtilaf Devletleri Sevr’de küçük değişiklikler yaparak kabul ettirmeye çalışmış ama Bekir Sami Bey karşı çıkıp Misak-ı Millî kararlarını açıklayınca konferans sonuçsuz kalmıştır.

Londra Konferansının Sonuçları,

 • İtilaf Devletleri, TBMM’yi resmen tanımış oldu.
 • İtilaf Devletleri’nin, “Türkler barış istemiyor.” Şeklinde propaganda yapmaları da engellenmiştir.
 • Kurtuluş Savaşımızın haklı sebepleri ve Misak-ı Milli Dünya’ya duyurulmuş oldu.
 • Konferanstan bir sonuç çıkmayınca II. İnönü Muharebesi başlamıştır.