DİKKAT: TBMM ve Millî Kuvvetler hiçbir siyasî başarıyı kolay elde etmemiştir. Siyasî başarı için Askerî başarı kazanmak gerekmiştir. Bu yüzden hangi savaşın ardından hangi gelişmelerin yaşandığını bilmemiz gerekir. Bu ünitede ki ders çalışma şeklimiz bu olmalı: “Hangi Savaş, hangi siyasi başarıları beraberinde getirdi?”

 

Çerkez Ethem İsyanı:

 • Çerkez Ethem, Batı Cephesi’ndeki en güçlü Kuva-yı Milliye birliğinin komutanıdır.
 • Onun birliklerine Kuva-yı Seyyare denilmiştir.
 • Düzenli ordunun kurulması kararı üzerine I. İnönü Muharebesi’nden hemen önce isyan etmiştir.
 • Kuruluş aşamasındaki düzenli ordu, önce İnönü önlerinde Yunanlıları püskürtmüştür.
 • Ardından bu isyanla ilgilenmiştir. Zor olsa da, bu isyanı bastırmıştır.

 

I. İnönü Muharebesinin Nedenleri: 

 • Eskişehir üzerinden Ankara’ya ulaşmak.
 • TBMM’yi dağıtmak.
 • Sevr’i uygulatmaya çalışmak.
 • Ankara’ya giden demiryolunu ele geçirmek.

Muharebe

 • Yunanlılar, Sevr’i kabul ettirmek için yaptıkları bir önceki saldırıda çok da önemli bir direnişle karşılaşmadan ilerlemişlerdi.
 • Türklerin Kuva-yı Milliye birliklerini geri çekerek düzenli ordu kurdukları haberini alsalar da bu ordudan büyük bir direniş beklemiyorlardı.
 • Ayrıca en büyük Kuva-yı Milli birliklerini emri altında tutan Çerkez Ethem İsyan etmişti.
 • Yunanlılar, bu isyandan da faydalanmak için Eskişehir’e doğru iki koldan harekete geçtiler. (6 Ocak 1921)
 • Eskişehir İnönü mevkilerinde, hiç ummadıkları kadar sert bir savunma ile karşılaşan Yunan ordusu 11 Ocak 1921’de  İnönü mevzilerini geçemeyeceklerini anlayarak geri çekildiler.

DİKKAT: I. İnönü Muharebesi Albay İsmet Bey komutasında yapıldığı için bu ismi almamıştır. Savaş Eskişehir’in İNÖNÜ mevkilerinde yapıldığı için bu ismi almıştır. Albay İsmet Bey’de bu başarılarından dolayı İnönü soyadını almıştır.

DİKKAT: I. İnönü Muharebesi, Batı Cephesinde, Yunanlılara karşı düzenli ordunun kazandığı ilk savaştır.

DİKKAT: I. İnönü Muharebesi, Türk ordusu açısından bir SAVUNMA savaşıdır.

 

I. İnönü Muharebesinin Sonuçları:

 • Türk halkının, TBMM’ye, düzenli orduya ve kurtuluşa karşı olan güveni artmıştır.
 • Asker kaçakları azalmış, askere alma işlemleri kolaylaşmıştır.
 • Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi.

NOT: Ayrıntılı bilgi için bakınız:Teşkilat-ı Esasiye

 • İstiklal Marşı kabul edildi
 • İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artmış, Londra Konferansı toplanmış ve TBMM çağrılmıştır.

NOT: Ayrıntılı bilgi için bakınız:Londra Konferansı

 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.

NOT: Ayrıntılı bilgi için bakınız:Moskova Antlaşması

 • Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı.