Batı Cephesi

 • Kurtuluş Savaşında esas mücadelenin yaşandığı cephedir.
 • Bu cephede düşman Yunanistan’dır.
 • İtilaf Devletleri Osmanlı Devletine ait tüm planların gerçekleştirmek için Yunanistan’ı kullanmıştır.

Batı cephesi fiilen Yunanların İzmir’i işgaliyle açılmıştır.

 • Mücadele düzenli ordu kurulana kadar Kuva-yı Milliye Birlikleri ile yürütülmüştür.
 • Bu birlikler İzmir Reddi İlhak Cemiyeti’nin çalışmaları, Balıkesir ve Akşehir kongrelerinin çalışmalarıyla birleştirilmiştir.
 • Sivas Kongresinde seçilen Temsil Heyeti; Batı cephesi Kuva-yı Milliye birlikleri komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’u getirmiştir.
 • Böylece Kuva-yı Milliye birlikleri arasında koordinasyon sağlanmıştır.
 • Ancak, mücadeleyi sonuna kadar Kuva-yı Milliye ile yürütmek mümkün değildi.

Kuvâ-yı Milliye’nin Sınırlı Olan Yönleri

 • Yunan işgalini yavaşlatsa da durdurabilecek ya da yurttan atabilecek güce sahip olmaması.
 • Kuva-yı Milliye birliklerinin askeri düzen ve disiplinden yoksun olması.
 • Bazı Kuva-yı Milliye liderlerinin emir almak istememesi.
 • Bazı Kuva-yı Milliye liderlerinin bastırdıkları isyandan sonra hukuk devleti anlayışına ters düşen uygulamaları
 • İhtiyaçların karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapılması ya da Kuva-yı Milliye adının kullanılması.

DİKKAT : Kuva-yı Milliye ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bakınız: Kuva-yı Milliye

Kuvâ-yı Milliye’nin Yetersizliğini Ortaya Çıkaran Olay

 • Mustafa Kemal bir an önce düzenli ordu kurmak gerektiğinin farkında idi.
 • Kuva-yı Milliye’nin yetersizliği İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaşmasını Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek için Yunanlılara yaptırdıkları kapsamlı taarruz ile ortaya çıkmıştı.
 • Bir anda büyük miktarda toprak kaybedilmişti. Bursa, Yunan işgaline uğramış; Yunanlılar, Eskişehir kapılarına dayanmıştı.
 • Bu olay sonucu BMM düzenli ordunun kurulması kararını verdi.
 • Kuva-yı Milliye birlikleri geri çekilerek yeni kurulan düzenli ordu birliklerine katıldı.
 • Bu cephede düzenli ordunun kurulması ve 8 Kasım 1920’de İsmet İnönü’nün Batı Cephesi Komutanlığa getirilmesiyle muharebeler dönemi başlamıştır.

NOT: Düzenli ordunun kurulmasıyla Kuva-yı Milliye birlikleri düzenli orduya katılmış ancak Kuva-yı Milliye ruhu savaşın sonuna kadar devam etmiştir.

Kısaca,

 • İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla mücadele verilmiştir.
 • Yeni kurulan düzenli ordu ile savaşılmıştır.

Bu cephede,

 • I.İnönü Muharebesi,
 • II. İnönü Muharebesi,
 • Kütahya-Eskişehir Savaşları,
 • Sakarya Meydan Muharebesi,
 • Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi yaşanmıştır.