• Güney Cephesi Düzenli ordunun savaşmadığı tek cephedir.
 • Bu cephede mücadele başından sonuna kadar Kuva-yı Milliye birlikleri ile yürütülmüştür.
 • Bu cephede Mücadele Fransa’ya karşı yürütülmüştür.
 • Ayrıca Tehcir Kanunu ile bölgeye gelen ve Fransızların silahlandırdığı Ermenilerle mücadele edilmiştir. (Fransızlar Erminlerden güya intikam tugayları kurmuştur.)

 

Cephede mücadele

Güney cephesinde halk, gerek Yılanoğlu, Tayyar Rahime, Sütçü İmam gibi yerel vatanseverler, gerekse Temsil heyetinin bölgedeki direnişi örgütletmek için gönderdiği, Ali Saip Bey, Üsteğmen Salih (Şahin Bey) gibi askerler sayesinde birleşmiş, örgütlenmiş ve mücadele etmiştir.

DİKKAT: Kuva-yı Milliye hareketi ilk kez bu cephede doğmuştur. (Hatay-Dörtyol)

Adana, Antep, Urfa, Maraş gibi şehirlerimizde büyük bir mücadele ve vatanseverlik örneği gösterilmiştir.

 • Maraş’ta mücadele Sütçü İmam liderliğinde,

 • Antep’te Üsteğmen Salih (Şahin Bey) liderliğinde,

 • Urfa’da ise Ali Saip Bey liderliğinde yürütülmüştür.

TMBB, bu şehirlerimize gösterdikleri üstün direniş ve vatanseverlik nedeniyle;

 • Kahraman-(Maraş),
 • Gazi(Antep),
 • Şanlı(Urfa) unvanlarını vermiştir.

 

Cephenin Kapanışı

 • Fransızlar, Güney cephesinde ummadıkları bir direniş ve mücadele ile karşılaşınca tüm planlarının gerçekleşmesini Batı cephesinde, Yunan ordusunun başarısına bağladılar.
 • Yunanlıların Batı cephesinde aldıkları yenilgiler, (Buradaki dönüm noktası SAKARYA MUHAREBESİDİR.) üzerine TBMM hükümeti ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalayarak  Anadolu’dan çekildiler.

NOT: Ankara Antlaşması daha ayrıntılı olarak Sakarya Muharebesinin sonuçları kısmında işlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sakarya Muharebesi

 

DİKKAT:

 • Anadolu’nun Güney sahilleri İtalya tarafından işgal edilmiştir.
 • Ancak İtalya, Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanistan’a verilmesi nedeniyle İtilaf devletleri ile ayrılığa düşmüş, Anadolu işgalinde de diğerleri gibi davranmamıştır.
 • Bu yüzden İtalya ile kayda değer bir çatışma yaşanmamıştır. İtalya’da tıpkı Fransa gibi Anadolu’da ki kalıcılığını Yunan işgalinin başarısına bağlamış, yunanlıların başaramayacağını anladıkları zaman Anadolu’yu terk etmiştir.

İtalya;

 • II. İnönü Muharebesinden sonra Anadolu’da ki askerlerini çekmeye başlamıştır.

 • Sakarya Muharebesinden sonra ise Anadolu’dan tamamen çekilmiştir.