Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919)

 • Reddi İlhak cemiyetinin çalışmalarıyla toplanmıştır.
 • Kongrede, Yunan hareketi sürdükçe mücadeleye devam edileceği kararı alınmıştır.

ÖNEMİ:

 • Anadolu’daki Kuvâ-yı Milliye hareketinin birleştirilmesi
 • Kuvâ-yı Milliye batı cephesinin kurulmasını sağlamıştır.

NOT: Kongre padişaha bağlı olduğunu özellikle belirtmiştir. Bu yüzden milli egemenlik ilkesinden yoksundur.

 

Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)

 • Reddi İlhak cemiyetinin çalışmalarıyla toplanmıştır.
 • Erzurum ve Balıkesir Kongresi’nde alınan kararlar gözden geçirilmiştir.
 • Balıkesir Kongresi’ndeki kararlar aynen kabul edilmiştir.

NOT: Kongrede, mücadeleye devam edilirken gelişmiş bir devletten yardım alınabileceği belirtilmiştir. Yani manda fikrine sıcak bakılmıştır. Bu yüzden kongre tam bağımsızlık yönünden yoksundur.

 

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

DİKKAT: İstanbul Hükümeti, Amasya görüşmelerinden sonra Temsil Heyeti’ne gerek kalmadığını, dağıtılması gerektiğini savunmuştur. Buna rağmen Mustafa Kemal, Temsi heyetini dağıtmamış, Ankara’ya geçerek bu şehri kendisine merkez edinmiştir. İlerleyen süreçte Ankara TBMM’ye ve Milli mücadeleye ev sahipliği yapacaktır.

Temsil Heyeti’nin Ankara’yı seçme sebepleri:

 • Anadolu’nun en güvenli yerlerinden biri olması
 • Halkın milli mücadele taraftarı olması
 • Ulaşım ve iletişim yolları üzerinde olması
 • Askeri güç olarak burada bir ordunun bulunmaması
 • İstanbul’da toplanacak olan Mebuslar Meclisinin yakından takip edilmek istenmesi