Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

 • Mustafa Kemal kurtuluş için İstanbul’da çeşitli girişimlerde bulunduktan sonra kurtuluşun Anadolu’dan geleceğine karar vermişti.
 • Bu arada Karadeniz’de Rum çetelerinin Türklere saldırısı ve Türklerin karşılık vermesi üzerine karışıklık çıkmıştı.
 • İstanbul Hükümeti bu bölge halkının itibar edeceği, adı ittihatçılığa bulaşmamış birini göndermek istiyordu.
 • Mustafa Kemal, Padişahla ilişkisini kullanarak (Padişahın, şehzadeliği döneminde birlikte gittikleri Viyana seyahatinde yaverliğini yapmıştı.)
 • 9. Ordu müfettişi olarak son derece geniş yetkilerle (5 ilin askeri ve sivil amirlerine emir verme) olarak bölgeye gönderilmiştir.
 • Gönderilirken ki görevi Türk halkının elindeki silahları toplamak ve bölgenin asayişini sağlamaktı.

SONUÇ :

 • Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.

DİKKAT: Atatürk’ün, NUTUK adlı eseri “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım.” diyerek başlar.

 

Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)

 • Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığında İzmir yeni işgal edilmişti. (15 Mayıs 1919)
 • Samsun’dan Havza’ya hareket eden Atatürk tüm yurttaki askeri ve sivil amirlere bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre;

 • İşgallere karşı protesto mitingi düzenlensin.
 • İtilaf devletlerine protesto telgrafı çekilsin.
 • Bu mitingler sırasında gayrimüslimlere karşı herhangi bir taşkınlıkta bulunulmasın.

NOT: İtilaf devletlerine tekrar işgal için fırsat vermek istememiştir. (Mondros’un 7. Maddesini hatırlayalım.)

Genelgenin amacı,

 • İzmir’in işgaline karşı Türk halkında oluşan tepkiyi birleştirmek onları ortak bir amaca yöneltmek istemiştir.