• Kuvayı Milliye, Milli Kuvvetler anlamına gelir.
 • Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan işgallere karşı Osmanlı Devleti’nin tepkisiz kalması üzerine Türk halkının örgütlenerek başlattığı milis direniş hareketidir.

Milis Kuvvet: Sivillerden oluşan silahlı güce denir.

 • Kuvayı Milliye ismi, Tüm yurttaki işgallere karşı Türk halkının oluşturduğu her türlü direniş hareketi için kullanılır. Bu anlamıyla kullanıldığında Kuvayı Milliye ilk kez HATAY-DÖRTYOL’da doğmuştur. İşgal kuvvetlerine karşı ilk kurşun burada sıkılmıştır.
 • Diğer yandan Kuvayı Milliye ismi, Batı Anadolu’da, Yunanlılara karşı yapılan mücadele için de kullanılmaktadır. Bu anlamıyla kullanıldığında ise Hasan Tahsin’in ilk kurşunu sıkmasıyla yani İzmir’in işgali ile başladığı söylenebilir. 

DİKKAT: Kuvayı Milliye’nin savaş yöntemi GAYR-I NİZAMİ HARP‘tir. Yani bir çeşit GERİLLA savaşı yapar. Düzenli ordu birliklerine karşı Nizami Harp yapma şansı yoktur. Sayısal olarak veya teçhizat açısından karşısına çıkamayacağı için vur-kaç taktiği ile savaşır. Saldırıp geri çekilir. İkmal yollarını vurur. Pusu kurar v.s. Böylece düşmanı yıldırmaya çalışır.

 

Kuvayı Milliye’nin Faydaları;

 • Yunanların Anadolu’da ilerleyişinin durdurmasa da yavaşlatmıştır.
 • Kurtuluş’un örgütlenmesi için gerekli olan zaman kazanıldı.
 • Ulusal bilincin doğmasına sebep oldu.
 • TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırdı.
 • Düzenli ordunun temelini oluşturdu.
 • Bulundukları bölgede Rum ve Ermeni çetelerine karşı asayişi sağladılar.
 • Güney Cephesi’nde mücadele tamamen Kuvayı Milliye ile yürütülmüştür.

DİKKAT: Kuvayı Milliye’de tıpkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri gibi tüm vatanın kurtuluşunu değil kendi bölgelerinin kurtuluşunu amaçlamıştır. Yani Bölgesel Niteliklidirler.

 

Kuvayı Milliye’nin Sınırlı Olan Yönleri

 • Yunan işgalini yavaşlatsa da durdurabilecek ya da yurttan atabilecek güce sahip olmaması.
 • Kuvayi Milliye birliklerinin askeri düzen ve disiplinden yoksun olması.
 • Bazı Kuvayi Milliye liderlerinin emir almak istememesi.
 • Bazı Kuvayi Milliye liderlerinin bastırdıkları isyandan sonra hukuk devleti anlayışına ters düşen uygulamaları
 • İhtiyaçların karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapılması ya da Kuvayı Milliye adının kullanılması.

NOT: Düzenli ordunun kurulmasıyla Kuvayı Milliye birlikleri düzenli orduya katılmış ancak ruhu savaşın sonuna kadar devam etmiştir.